MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Sasan Naraghi

citat De flesta patienter efterfrågar ortodontisk behandling ur en estetisk synpunkt och viktigast ur patientperspektivet är jämna överkäksfronttänder, nämligen hörntand till hörntand. 1 Tandregleringsbehandling syftar till att skapa god funktion, estetik och stabilitet. För att åstadkomma god stabilitet är det viktigt att retinera det uppnådda behandlingsresultatet för att förhindra recidiv, dvs. tänderna rör sig i riktning mot sina ursprungliga positioner. Målsättningen med mina studier är att ta reda på om vilken retentionsapparatur är effektivast och billigast för att hålla kvar tänderna och om det är möjligt att undvika att använda retentionsapparatur vid särskilda tillfällen. citat

Övertandläkare på specialisttandvården, ortodonikliniken i Växjö. Licentiat avhandling 2010. Doktorand i Malmö sedan 2013. Forskningsområde; Retention och stabilitet av överkäkens fronttänder efter ortodontisk behandling med fast apparatur.


Kontaktuppgifter

E-post:
Telefon:
Besöksadress:
Mobil:
Fax:
Postadress:
Hämtställe: