MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Torun Elsrud

Jag har disputerat i sociologi och forskar i frågor som rör marginalisering och tillhörighet, med fokus på hur föreställningar om kön, etnicitet, kultur och ålder påverkar interaktion och kommunikation. För närvarande deltar jag i ett etnografiskt projekt, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond, där vi studerar rättegångar med särskilt intresse för hur ovan nämnda föreställningar "förhandlas" i rättegångsinteraktion och rättens dokument.


Kontaktuppgifter

E-post:
Telefon:
Besöksadress:
Mobil:
Fax:
Postadress:
Hämtställe: