MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Torun Elsrud
forskare

Jag har disputerat i sociologi och forskar i frågor som rör marginalisering och tillhörighet, med fokus på hur föreställningar om kön, etnicitet, kultur och ålder påverkar interaktion och kommunikation. För närvarande deltar jag i ett etnografiskt projekt, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond, där vi studerar rättegångar med särskilt intresse för hur ovan nämnda föreställningar "förhandlas" i rättegångsinteraktion och rättens dokument.

Kontaktuppgifter

E-post:torun.elsrud@mah.se
Telefon:
Besöksadress:
Mobil:0708-822228
Fax:
Postadress:
Hämtställe:

blackbox blackbox
TORUN ELSRUD
FORSKARE
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Institutionen för socialt arbete
WORK
			
cell 0708-822228
Torun Elsrud