MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Erik Alvstad
universitetslektor

Kontaktuppgifter

E-post:erik.alvstad@mah.se
Telefon:040-66 58323
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, OR:C422:03
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

blackbox blackbox
ERIK ALVSTAD
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Individ och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
  Malmö högskola  
Lärande och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Orkanen, rum OR:C422:03, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-66 58323
Erik Alvstad