MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Niklas Ehrlin
doktorand

Niklas Ehrlin är doktorand inom materialvetenskap och tillämpad matematik. Hans forskningsintressen är Materialvetenskap/kemi, Nanoteknologi och Ingenjörsvetenskap.

Kontaktuppgifter

E-post:niklas.ehrlin@mah.se
Telefon:040-66 58620
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI:Plan 7, Hus B
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Teknik och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Konsten att kontrollera en superlegering
blackbox blackbox
NIKLAS EHRLIN
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Teknik och samhälle
Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö högskola  
Teknik och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Niagara, rum NI:Plan 7, Hus B, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-66 58620
photo of Niklas Ehrlin Niklas Ehrlin