MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Åse Jevinger
studierektor/universitetslektor

citat Min forskning fokuserar på tillämpning av informations-och kommunikationsteknologi på gods under transport (exv. på primärpaket, pall eller container). På så vis kan godset bli smartare och logistiken effektivare. Min forskning fokuserar även på kollektivtrafik, särskilt informationsflödet vid störningar. Jag har en doktorsexamen i Datavetenskap. citat

Forskningscenter

Internet of Things and People Research Centre pil visa

Fakulteter och institutioner

Fakulteten för teknik och samhälle pil visa
Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:ase.jevinger@mau.se
Telefon:040-6657252
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara, Plan 6, Hus B
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Vad vi kan vinna med intelligent gods
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Jevinger, Åse, von Hausswolff, Kristina (2016) "Large programming task vs questions-and-answers examination in Java introductory courses" Proceedings : 2016 International Conference on Learning and Teaching in Computing and Engineering, LaTiCE 2016 Fourth International Conference on Learning and Teaching in Computing and Engineering (LaTiCE 2016), 154-161, IEEE, ISBN 978-1-5090-2504-6, DOI [länk],

  Avhandling
  Jevinger, Åse (2014) Toward intelligent goods: characteristics, architectures and applications. Malmö Högskola,Teknik och samhälle, ISBN 9789171046079, 9789171046086, . (PDF document) (application/pdf) (PDF document) (application/pdf) (PDF document) (application/pdf) (PDF document) (application/pdf) (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Jevinger, Åse, Persson, Jan A. (2016) "Consignment-level allocations of carbon emissions in road freight transport" Transportation Research Part D: Transport and Environment;, 298-315, Elsevier, ISSN 1361-9209, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Tidigare publikationer
blackbox blackbox
ÅSE JEVINGER
STUDIEREKTOR / UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Teknik och samhälle
Institutionen för datavetenskap och medieteknik DM2
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Niagara, Plan 6, Hus B, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657252
photo of Åse Jevinger Åse Jevinger