MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Ingmarie Danielsson Malmros
universitetslektor

Kontaktuppgifter

E-post:ingmarie.danielsson.malmros@mah.se
Telefon:040-66 58660
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, OR:A304
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

blackbox blackbox
INGMARIE
DANIELSSON MALMROS

UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Individ och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
  Malmö högskola  
Lärande och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Orkanen, rum OR:A304, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-66 58660
Ingmarie Danielsson Malmros