MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Emma Mårdhed
universitetsadjunkt

Kontaktuppgifter

E-post:emma.mardhed@mau.se
Telefon:040-665 76 43
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 25, Allmänna sjukhuset, F330
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:46

blackbox blackbox
EMMA MÅRDHED
UNIVERSITETSADJUNKT
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Vårdvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Allmänna sjukhuset, rum Allmänna sjukhuset, F330, Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
work 040-665 76 43
photo of Emma Mårdhed Emma Mårdhed