MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Rebecka Fingalsson
doktorand

Rebecka Fingalsson är doktorand i Naturvetenskapernas och matematikens didaktik och del av den tvärvetenskapliga forskarskolan Lärande i mångkulturella samhällskontexter [https://mau.se/forskning/forskarutbildning/forskarskolor/larande-i-mangkulturella-samhallskontexter/]

I avhandlingsprojektet studerar Rebecka den svenska skolans sexualundervisning för att förstå hur kunskap om sexualitet och relationer tar plats i utbildning.


Forskningscenter

Centrum för sexologi och sexualitetsstudier pil visa

Fakulteter och institutioner

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa
Institutionen för Naturvetenskap, Matematik och Samhälle pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:rebecka.fingalsson@mau.se
Telefon:040-6657080
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, F 209
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:75

blackbox blackbox
REBECKA FINGALSSON
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Orkanen, rum Orkanen, F 209, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6657080
photo of Rebecka Fingalsson Rebecka Fingalsson