MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Katrine Gotfredsen
universitetslektor

Katrine Bendtsen Gotfredsen är universitetslektor i Kaukasusstudier och har doktorerat i antropologi vid Københavns Universitet. Hon har genomfört omfattande etnografiskt fältarbete i Georgien och hennes forskning fokuserar huvudsakligen på ämnen som politisk förändring och ovisshet, religion, historia, identitet och moral, och politiska former och praktikter. Under hennes senaste arbete kan nämnas "Evasive Politics: Paradoxes of History, Nation and Everyday Communication in the Republic of Georgia" (2013), artikeln “Void Pasts and Marginal Presents: On Nostalgia and Obsolete Futures in the Republic of Georgia” (Slavic Review, 2014), och bokkapitlet “Invisible Connections: On Uncertainty and the (re-) Production of Opaque Politics in the Republic of Georgia.” (forthcoming in the edited volume: Ethnographies of Grey Zones in Eastern Europe: Relations, Borders and Invisibilities).


Kontaktuppgifter

E-post:katrine.gotfredsen@mau.se
Telefon:040-6657590
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI, plan 8, Hus B
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

blackbox blackbox
KATRINE GOTFREDSEN
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Institutionen för globala politiska studier Institutionen för globala politiska studier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum NI, plan 8, Hus B, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657590
photo of Katrine Gotfredsen Katrine Gotfredsen