MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Katrine Bendtsen Gotfredsen
universitetslektor

Katrine Bendtsen Gotfredsen är universitetslektor i Kaukasusstudier och har doktorerat i antropologi vid Københavns Universitet. Hon har genomfört omfattande etnografiskt fältarbete i Georgien och hennes forskning fokuserar huvudsakligen på ämnen som politisk förändring och ovisshet, religion, historia, identitet och moral, och politiska former och praktikter. Under hennes senaste arbete kan nämnas "Evasive Politics: Paradoxes of History, Nation and Everyday Communication in the Republic of Georgia" (2013), artikeln “Void Pasts and Marginal Presents: On Nostalgia and Obsolete Futures in the Republic of Georgia” (Slavic Review, 2014), och bokkapitlet “Invisible Connections: On Uncertainty and the (re-) Production of Opaque Politics in the Republic of Georgia.” (forthcoming in the edited volume: Ethnographies of Grey Zones in Eastern Europe: Relations, Borders and Invisibilities).

Kontaktuppgifter

E-post:katrine.gotfredsen@mah.se
Telefon:
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI:plan 8, Hus B
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Kultur och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

blackbox blackbox
KATRINE
BENDTSEN GOTFREDSEN

UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Institutionen för språkstudier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö högskola  
Kultur och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Niagara, rum NI:plan 8, Hus B, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
photo of Katrine Bendtsen Gotfredsen Katrine Bendtsen Gotfredsen