MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Rikard Einegard
doktorand

Jag är sedan hösten 2015 doktorand inom den Nationella forskarskolan i Historia. Mitt avhandlingsprojekt behandlar kiropraktiken i en svensk kontext. Undersökningsperioden sträcker sig från det att den förste USA-utbildade kiropraktorn återvänder till Sverige år 1921 och genom de följande decennierna, då kiropraktorer organiserar sig i olika yrkesföreningar, kiropraktik undersöks och diskuteras internt, i media, riksdag, i statliga offentliga utredningar osv., och således också konstrueras av såväl interna som externa aktörer. Sedan tidigare har jag skrivit en masteruppsats på ämnet som du hittar här: "Med ryggen mot Herrar medicinare. En kulturanalys av de första kiropraktorerna i Sverige, deras strategier för att uppnå erkännande och organisering som profession på läkekonstens fält mellan åren 1921-1936." (Edbertsson är mitt namn som ogift)

Kontaktuppgifter

E-post:rikard.einegard@mah.se
Telefon:
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, OR:C422
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

  • Övriga uppdrag och meriter

  • Vice Ordförande i SULF:s Doktorandförenings nationella styrelse under verksamhetsåret 2016.

blackbox blackbox
RIKARD EINEGARD
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Individ och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
  Malmö högskola  
Lärande och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Orkanen, rum OR:C422, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
photo of Rikard Einegard Rikard Einegard