MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Rikard Einegard
doktorand

Jag är sedan hösten 2015 doktorand inom den Nationella forskarskolan i Historia. Mitt avhandlingsprojekt behandlar kiropraktiken i en svensk kontext. Undersökningsperioden sträcker sig från det att den förste USA-utbildade kiropraktorn återvänder till Sverige år 1921 och genom de följande decennierna, då kiropraktorer organiserar sig i olika yrkesföreningar, kiropraktik undersöks och diskuteras internt, i media, riksdag, i statliga offentliga utredningar osv., och således också konstrueras av såväl interna som externa aktörer. Sedan tidigare har jag skrivit en masteruppsats på ämnet som du hittar här: "Med ryggen mot Herrar medicinare. En kulturanalys av de första kiropraktorerna i Sverige, deras strategier för att uppnå erkännande och organisering som profession på läkekonstens fält mellan åren 1921-1936." (Edbertsson är mitt namn som ogift)


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa
Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:rikard.einegard@mau.se
Telefon:
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, C422
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

  • Övriga uppdrag och meriter

  • Vice Ordförande i SULF:s Doktorandförenings nationella styrelse under verksamhetsåret 2016.

blackbox blackbox
RIKARD EINEGARD
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Institutionenen för samhälle, kultur och identitet
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum Orkanen, C422, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
photo of Rikard Einegard Rikard Einegard