MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Manne Mårtensson
doktorand

Fakulteter och institutioner

Institutionen för socialt arbete pil visa
Institutionen för urbana studier (US) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:manne.martensson@mau.se
Telefon:040-6657931
Besöksadress: Citadellsvägen 7, Gäddan,
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:79

  • Övriga uppdrag och meriter

  • Doktorand vid Institutionen för socialt arbete (ISA) på Malmö universitet. Min forsking rör samtida svensk bostadspolitik med fokus på allmännyttan och blandningspolitik. Arbetet sker inom forskningsmiljön Studier i boende och välfärd (SBV) under ledning av Tapio Salonen (http://forskning.mah.se/id/hstasa) och Martin Grander (http://forskning.mah.se/id/lumaer).

blackbox blackbox
MANNE MÅRTENSSON
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Gäddan, rum Gäddan, , Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-6657931
photo of Manne Mårtensson Manne Mårtensson