MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Malin Axelsson
universitetslektor

Malin Axelsson är legitimerad sjuksköterska och docent i vårdvetenskap. Hennes forskning fokuserar personlighet i relation till följsamhet med läkemedelsbehandling, symptomkontroll och hälsorelaterad livskvalitet. Viss del av forskningen sker i samarbete med forskare i West Sweden Asthma Study, OLIN-studierna och FinEsS-studierna, vilka är befolkningsstudier som fokuserar epidemiologiska och kliniska aspekter av astma, allergi och kroniskt obstruktiv lungsjukdom.

En del av forskningen görs i det EU-finansierade projektet MentALLY -Together for better mental healthcare.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) pil visa
Institutionen för vårdvetenskap pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:malin.axelsson@mau.se
Telefon:040-6657960
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 25, Allmänna sjukhuset, F416
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:46

The Mentally project
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Eriksson, Berne, Backman, Helena, Ekerljung, Linda, Axelsson, Malin, Lindberg, Anne, Rönmark, Eva, Lundbäck, Bo (2018) "Pattern of Cardiovascular Comorbidity in COPD in a Country with Low-smoking Prevalence: Results from Two-population-based Cohorts from Sweden" COPD: Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease;, ISSN 1541-2555, DOI [länk],

  Witt, Sofia, Englander, Emma, Kumlien, Christine, Axelsson, Malin (2018) "Mismatch between risk factors and preventive interventions? A register study of fall prevention among older people in one Swedish county." International Journal of Older People Nursing;4, 10, Wiley, ISSN 1748-3743, Other 30187674, DOI [länk],

  Backlund, Anja, Holmbeck, Olga, Kumlien, Christine, Axelsson, Malin (2018) "A registry study of nursing assessments, interventions and evaluations according to nutrition for persons living in municipal residential care homes" Nursing open;3, 34110, Wiley, ISSN 2054-1058, Other 30062028, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Johansson, Ann-Caroline, Brink, Eva, Cliffordson, Christina, Axelsson, Malin (2018) "The function of fatigue and illness perceptions as mediators between self-efficacy and health-related quality of life during the first year after surgery in persons treated for colorectal cancer." Journal of clinical nursing;7-8, e153711-e1548, Wiley, ISSN 1365-2702, Other 29399917, DOI [länk],

  Johansson, Ann-Caroline, Axelsson, Malin, Grankvist, Gunne, Berndtsson, Ina, Brink, Eva (2018) "Symptoms, Illness Perceptions, Self-Efficacy and Health-Related Quality of Life Following Colorectal Cancer Treatment" Open Journal of Nursing;9, 87222, SCIRP, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Axelsson, Malin, Ekerljung, Linda, Eriksson, Jonas, Hagstad, Stig, Rönmark, Eva, Lötvall, Jan, Lundbäck, Bo (2016) "Chronic bronchitis in West Sweden : a matter of smoking and social class" European Clinical Respiratory Journal;, 30319, Co-Action, ISSN 2001-8525, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Axelsson, Malin, Lindberg, Anne, Kainu, Annette, Rönmark, Eva, Jansson, Sven-Arne (2016) "Respiratory symptoms increase health care consumption and affect the everyday life : a cross-sectional population-based study from Finland, Estonia and Sweden" European Clinical Respiratory Journal;, 31024, Co-Action, ISSN 2001-8525, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Axelsson, Malin, Persson, Lena, Höglund-Nielsen, Birgitta (2016) "Living in the Wake of Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Long-Term Oxygen Therapy" Open Journal of Nursing;, 376-385, Scientific Research Publishing, ISSN 2162-5344, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Axelsson, Malin, Ekerljung, Linda, Lundbäck, Bo, Lötvall, Jan (2016) "Personality and unachieved treatment goals related to poor adherence to asthma medication in a newly developed adherence questionnaire : a population-based study" Multidisciplinary Respiratory Medicine;42, 1-6, BioMedCentral, ISSN 1828-695X, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Jansson, Sven-Arne, Axelsson, Malin, Hedman, Linnea, Leander, Mai, Stridsman, Caroline, Rönmark, Eva (2016) "Subjects with well-controlled asthma have similar health-related quality of life as subjects without asthma" Respiratory Medicine;, 64-59, Elsevier, ISSN 0954-6111, DOI [länk],

  Axelsson, Malin, Ekerljung, Linda, Lundbäck, Bo (2015) "The Significance of Asthma Follow-Up Consultations for adherence to Asthma Medication, Asthma Medication Beliefs, and Asthma Control" Nursing Research and Practice;, 139070, Hindawi, ISSN 2090-1437, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Johansson, Ann-Caroline, Axelsson, Malin, Berndtsson, Ina, Brink, Eva (2015) "Self-reorientation following colorectal cancer treatment : a grounded theory study" The Open Nursing Journal;, 25-31, Bentham Science Publishers, ISSN 1874-4346, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Mincheva, Roxana, Ekerljung, Linda, Bjerg, Anders, Axelsson, Malin, Popov, A Todor, Lundbäck, Bo, Lötvall, Jan (2014) "Frequent cough in unsatisfactory controlled asthma : results from the population-based West Sweden Asthma Study" Respiratory Research;, 11, BioMed Central, ISSN 1465-9921, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Johansson, Ann-Caroline, Axelsson, Malin, Berndtsson, Ina, Brink, Eva (2014) "Illness perceptions in relation to experiences of contemporary cancer care settings among colorectal cancer survivors and their partners" International Journal of Studies on Health and Well-being;23581, 11, Co-Action Publishing, ISSN 1748-2623, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Ekerljung, Linda, Bjerg, Anders, Bossios, Apostolos, Axelsson, Malin, Torén, Kjell, Wennergren, Göran, Lötvall, Jan, Lundbäck, Bo (2014) "Five-fold increase in use of inhaled corticosteroids over 18 years in the general adult population in West Sweden" Respiratory Medicine;5, 685-693, Elsevier, ISSN 0954-6111, DOI [länk],

  Vetenskapliga artiklar
  Axelsson, Malin (2017) "Astma – personlighet och personliga mål med medicineringen har betydelse för följsamhet till läkemedelsbehandling" Bestpractice : Lungmedicin;2017-05-09, BestPractice ApS, ISSN 1902-7583,

  Konferensbidrag
  Axelsson, Malin, Ekerljung, Linda, Lundbäck, Bo (2017) "Boost self-efficacy for better health outcomes in adult asthmatics!" ERS International Congress, (other)

  Axelsson, Malin, Ekerljung, Linda, Lundbäck, Bo (2017) "Consider personality, medication adherence and asthma control in efforts to improve health-related quality of life in adult asthmatics!" European Society for Patient Adherence, Compliance, and Persistence, (poster)

  Axelsson, Malin, Leander, Mai, Backman, Helena, Hedman, Linnea, Rönmark, Eva (2017) "Sleep disturbances and physical inactivity impair health related quality of life in adult asthmatics" European Respiratory Society, (poster)

  Övrig publicering
  Johansson, Ann-Caroline, Axelsson, Malin, Berndtsson, Ina, Brink, Eva (2014) "Illness Perception in Relation to Cancer Care Settings and Healthcare Information" EHPS,

  Tidigare publikationer
blackbox blackbox
MALIN AXELSSON
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Vårdvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Allmänna sjukhuset, F416, Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
work 040-6657960
photo of Malin Axelsson Malin Axelsson