MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Jacob Lind
doktorand

Jag är doktorand inom projektet Undocumented children’s rights claims. Vintern -14/-15 är jag i Birmingham och genomför fältarbete som gästforskare vid Institute for Research into Superdiversity vid University of Birmingham.


Forskningscenter

Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) pil visa

Forskningsplattformar

Collaborative Future Making pil visa
Rethinking Democracy pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:jacob.lind@mau.se
Telefon:040-6657511
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara,
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Lind, Jacob, Djampour, Pouran, Sager, Maja, Söderman, Emma, Nordling, Vanna, Mulinari, Diana, Neergard, Anders, Pull, Emil, Keshavarz, Mahmoud, Montesino, Norma, Lundberg, Anna, Ascher, Henry, Cuadra, Carin, Farahani, Fataneh, Wikström, Hanna, Khosravi, Shahram, Selberg, Niklas, Holgersson, Helena, Knezevic, Zlatana, Persdotter, Maria, Moksnes, Heidi, Wahlström Smith, Åsa, Öberg, Klara, Herbert, Mikaela, Selberg, Rebecca, Sigvardsdotter, Erika, Grander, Martin, Claesson, Ragnhild, Stretmo, Live, Hansen, Christina, Jerve Ramsøy, Ingrid, Spång, Mikael, Staaf, Annika, Tsoni, Ioanna, Mc Glinn, Malin, Elsrud, Torun, Eliassi, Barzoo, Molina, Irene, Aracena, Paula, Herz, Marcus, Lalander, Philip, Mulinari, Paula, Kalm, Sara (2016) "Jakt på papperslösa gör oss till en polisstat" Svenska Dagbladet;2016-10-04, Svenska Dagbladet, ISSN 1101-2412, URL [länk],

  Lundberg, Anna, Lind, Jacob, Spång, Mikael, Strange, Michael (2015) "“Politiken tvingar flyktingar att riskera livet”" Svenska dagbladet;20151018, Svenska dagbladet, ISSN 1101-2412, URL [länk],

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Lind, Jacob (2019) "Governing vulnerabilised migrant childhoods through children’s rights" Childhood;3, 337-351, Sage, ISSN 0907-5682, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Lind, Jacob (2018) "Sacrificing parents on the altar of children`s rights : Intergenerational struggles and rights in deportability" Emotion, Space and Society;, Elsevier, ISSN 1755-4586, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Lind, Jacob, Persdotter, Maria (2017) "Differential Deportability And Contradictions Of A Territorialised Right To Education : A Perspective From Sweden" movements : Journal für kritische Migrations- und Grenzregimeforschung;1, 51-69, Movements, ISSN 2364-8732, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Lind, Jacob (2017) "The duality of children’s political agency in deportability" Politics;3, 288-301, Sage, ISSN 1945-3191, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Lundberg, Anna, Lind, Jacob (2017) "Technologies of Displacement and Children’s Right to Asylum in Sweden" Human Rights Review;2, 189-208, Springer, ISSN 1524-8879, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Lind, Jacob (2017) "The Method of Ethics-as-Process : Embracing Ambivalence in Research on Childhood and Deportability" Migraciones;, 93-117, Universidad Pontificia de Comillas Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones, ISSN 2341-0833, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Andra publikationer:

  Lundberg, A & Lind, J (2016). "Barn i asylprocessen", rapport till den statliga utredningen "Översyn av barnets rättigheter i svensk rätt", kommittédirektiv 2013:35.

  Konferenspresentationer:

  2015-01-09 Politics, Practices, and Discourses of Mobility; First Edinburgh Conference in Critical Migration and Border Studies - Samarrangör av seminarie om "Positions, positionality, privilege(s) and conflict(s)"

  2014-11-20 PROVIR closing conference: Exceptional welfare: Dilemmas in/of irregular migration - Presentation av paper: "Protecting children or the welfare state? - Asylum officer’s ambivalence towards balancing the inter-ests of the state and asylum seeking children entering or exiting the irregular situation"

  Nätverk:

  Medlem i FAS-nätverket om irreguljär migration och irreguljära migranter

  Undervisning:

  2014-05, Föreläsning, uppsatshandledning och seminarieledning på kursen Mänskliga Rättigheter II, Malmö Högskola.

blackbox blackbox
JACOB LIND
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Globala politiska studier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Niagara,, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657511
www.mah.se
photo of Jacob Lind Jacob Lind