MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Benedikte Borgström
universitetslektor

Benedikte Borgström arbetar som lektor i det företagsekonomiska programmet Transport Management med utbildningsdriven forskning och verksamhetsnära utbildning för att medverka till forskningsinitierade verksamheter. Benedikte bidrar för närvarande med forskning inom organisering och strategisk styrning av transporter, logistik och supply chain management. Metodologi och kvalitativa metoder är hennes hjärtefrågor. Hennes senaste forskningsprojekt,"Innovation in the road freight transportation chain facilitating sustainability and low cost: A socio-technical perspective on work and development of road freight transport markets", 2015-2017 tillsammans med Innovation Centre Transport and Logistics samt Köpenhamns Handelshögskola var finansierat genom EUs Marie Curie Sklodowska finansiering.


Kontaktuppgifter

E-post:benedikte.borgstrom@mau.se
Telefon:040-6657464
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara, Plan 8
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

blackbox blackbox
BENEDIKTE
BORGSTRÖM

UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Urbana studier Företagsekonomi, ledarskap och organisation
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum Niagara, Plan 8, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657464
photo of Benedikte Borgström Benedikte Borgström