MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Mon Johansson
universitetsadjunkt

Mon Johansson är fil. dr. i sociologi. Hennes avhandling "I moderskapets skugga: berättelser om normativa ideal och alternativa praktiker" är en feministisk sociologisk studie där relationen mellan moderskapsideal och heterosexuell normativitet utforskas med utgångspunkt i narrativ analys.

Undervisar framförallt på socionomprogrammet.


Kontaktuppgifter

E-post:mon.johansson@mau.se
Telefon:040-6657232
Besöksadress: Citadellsvägen 7, Gäddan 8, Plan 5
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:79

blackbox blackbox
MON JOHANSSON
UNIVERSITETSADJUNKT
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Institutionen för socialt arbete
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum Gäddan 8,  Plan 5, Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-6657232
photo of Mon Johansson Mon Johansson