MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Anna Hell
doktorand

Anna Hell är doktorand i svenska med didaktisk inriktning inom forskarskolan Lärande i mångkulturella samhällskontexter. Forskningsfältet Anna Hell rör sig inom bidrar till ökad kunskap om språkinlärningsprocessen i en datorstödd miljö. Hon vill i sin forskning undersöka vilka pedagogiska och stöttande faktorer digitala verktyg i undervisningen av flerspråkiga elever innefattar och hur de samspelar med andraspråksbrukarens språkliga repertoarer och kompetenser. Forskningen inriktar sig mot grundskolans tidigare år.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa
Institutionen för kultur-språk-medier pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:anna.hell@mau.se
Telefon:040-6657135
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, F208
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

blackbox blackbox
ANNA HELL
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Kultur, språk och medier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum Orkanen, F208, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6657135
www.mah.se
photo of Anna Hell Anna Hell