MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Anna Hell
doktorand

Anna Hell är doktorand i svenska med didaktisk inriktning inom forskarskolan Lärande i mångkulturella samhällskontexter. Forskningsfältet Anna Hell rör sig inom bidrar till ökad kunskap om språkinlärningsprocessen i en datorstödd miljö. Hon vill i sin forskning undersöka vilka pedagogiska och stöttande faktorer digitala verktyg i undervisningen av flerspråkiga elever innefattar och hur de samspelar med andraspråksbrukarens språkliga repertoarer och kompetenser. Forskningen inriktar sig mot grundskolans tidigare år.


Kontaktuppgifter

E-post:anna.hell@mau.se
Telefon:040-6657135
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, F208
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

blackbox blackbox
ANNA HELL
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Lärande och samhälle Kultur, språk och medier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum Orkanen, F208, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6657135
www.mah.se
photo of Anna Hell Anna Hell