MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Birgitta Häggman Henrikson
universitetsadjunkt

citat Hur kan man själv minska smärta? Det är en av de forskningsfrågor vi försöker besvara. Många i Sverige har långvarig smärta, och vi kan se att andelen individer med smärta ökar, framför allt bland ungdomar, och att smärta ofta är relaterat till stress. citat

Kontaktuppgifter

E-post:birgitta.haggman.henrikson@mah.se
Telefon:040-6658417
Besöksadress: Carl Gustafs väg 34, Klerken, 6351
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, 205 06 Malmö
Hämtställe:44

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Häggman-Henriksson, Birgitta, Rezvani, M, List, Thomas (2014) "Prevalence of whiplash trauma in TMD patients : a systematic review" 59-68, Wiley, ISSN 0305-182X, DOI [länk],

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Lövgren, A., Marklund, S., Visscher, C. M., Lobbezoo, F., Häggman-Henrikson, Birgitta, Wänman, A. (2017) "Outcome of three screening questions for temporomandibular disorders (3Q/TMD) on clinical decision-making" Journal of Oral Rehabilitation;8, 573-579, Wiley, ISSN 0305-182X, DOI [länk], URL [länk],

  Wiesinger, Birgitta, Häggman-Henrikson, Birgitta, Hellström, Fredrik, Englund, Erling, Wanman, Anders, Wänman, Anders (2016) "Does induced masseter muscle pain affect integrated jaw-neck movements similarly in men and women?" European Journal of Oral Sciences;6, 546 -553, Wiley, ISSN 1600-0722, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Häggman-Henrikson, Birgitta, Lampa, E, Marklund, S, Wänman, A (2016) "Pain and Disability in the Jaw and Neck Region following Whiplash Trauma" Journal of Dental Research;10, 1155 -1160, Sage, ISSN 1544-0591, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Lövgren, Anna, Visscher, Corine M, Häggman-Henrikson, Birgitta, Lobbezoo, Frank, Marklund, S, Wänman, Anders (2016) "Validity of three screening questions (3Q/TMD) in relation to the DC/TMD" Journal of Oral Rehabilitation;10, 729 -736, Wiley, ISSN 1365-2842, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Lövgren, A, Häggman-Henrikson, Birgitta, Visscher, CM, Lobbezoo, Frank, Marklund, S, Wänman, Anders (2016) "Temporomandibular pain and jaw dysfunction at different ages covering the lifespan : A population based study" European journal of pain;4, Wiley, ISSN 1532-2149, DOI [länk],

  Marklund, S, Häggman-Henrikson, Birgitta, Wänman, Anders (2014) "Risk factors associated with incidence and persistence of frequent headaches" Acta odontologica Scandinavica;8, 788-794, Taylor & Francis, ISSN 0001-6357, DOI [länk],

  Wiesinger, B, Häggman-Henrikson, Birgitta, Wänman, Anders, Lindkvist, M, Hellström, F (2014) "Jaw-opening accuracy is not affected by masseter muscle vibration in healthy men" Experimental brain research;11, 3501-3508, Springer, ISSN 0014-4819, DOI [länk],

  Häggman-Henriksson, Birgitta, List, Thomas, Westergren, Hans, Axelsson, Susanna (2013) "Temporomandibular disorder pain after whiplash trauma : a systematic review" Journal of Orofacial Pain;3, 217-226, Quintessence, ISSN 1064-6655, DOI [länk],

  Tidigare publikationer
blackbox blackbox
BIRGITTA
HÄGGMAN HENRIKSON

UNIVERSITETSADJUNKT
graybackground
Malmö högskola
Odontologiska fakulteten
Orofacial smärta och käkfunktion
WORK 205 06 Malmö Sverige Carl Gustafs väg 34
Postadress: 
 Malmö högskola 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Klerken, 6351, Carl Gustafs väg 34, Malmö

			
work 040-6658417
photo of Birgitta Häggman Henrikson Birgitta Häggman Henrikson