MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Asli Pehlivan Rhodin
doktorand

Jag är doktorand och arbetar i atom astrofysik vid Malmö högskola med min handledare Henrik Hartman och bihandledare Per Jönsson. Min avhandling fokuserar på atom parametrarna för neutrala Mg för astrofysikaliska tillämpningar.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för teknik och samhälle pil visa
Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik (MTM) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:asli.pehlivan@mau.se
Telefon:
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara, Plan 7, Hus B
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

blackbox blackbox
graybackground
Malmö högskola
Teknik och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum Niagara, Plan 7, Hus B, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
photo of Asli Pehlivan Rhodin Asli Pehlivan Rhodin