MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Asli Pehlivan Rhodin
doktorand

Jag är doktorand och arbetar i atom astrofysik vid Malmö högskola med min handledare Henrik Hartman och bihandledare Per Jönsson. Min avhandling fokuserar på atom parametrarna för neutrala Mg för astrofysikaliska tillämpningar.

Kontaktuppgifter

E-post:asli.pehlivan@mah.se
Telefon:040-66 57659
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI:Plan 7, Hus B
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Kultur och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

blackbox blackbox
graybackground
Malmö högskola
Teknik och samhälle
Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö högskola  
Kultur och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Niagara, rum NI:Plan 7, Hus B, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-66 57659
photo of Asli Pehlivan Rhodin Asli Pehlivan Rhodin