MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Asli Pehlivan Rhodin
doktorand

Jag är doktorand och arbetar i atom astrofysik vid Malmö högskola med min handledare Henrik Hartman och bihandledare Per Jönsson. Min avhandling fokuserar på atom parametrarna för neutrala Mg för astrofysikaliska tillämpningar.


Kontaktuppgifter

E-post:asli.pehlivan@mau.se
Telefon:
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI, Plan 7, Hus B
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

blackbox blackbox
graybackground
Malmö högskola
Teknik och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum NI, Plan 7, Hus B, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
photo of Asli Pehlivan Rhodin Asli Pehlivan Rhodin