MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Lisbeth Rydén
projektledare

Jag är intresserad av ledning och organisering av svenskt arbetsliv i allmänhet och dess påverkan på vårt välbefinnande i synnerhet. Jag har utforskat ett sätt att bedöma psykosociala arbetsmiljörisker som bygger på att identifiera de organiserande diskurserna (tankefigurer, logiker) som gör att vissa saker blir rimliga att göra och andra inte. Angreppssättet kallar jag Diskursiva arbetsmiljörisker. Du kan läsa mer om det på min hemsida:http://ellerr.se/diskursiva-arbetsmiljorisker/ Mitt projekt på CTA/Malmö högskola heter "Identitetsarbete – en förbisedd faktor för att förstå den arbetsrelaterade ohälsan?". Det finansieras av AFA Försäkring (www.afaforsakring.se), löper 2010-2015 och görs i samverkan med Kommunförbundet Skåne (www.kfsk.se) och Håbo kommun. Jag är även doktorand på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Kontaktuppgifter: Lisbeth Rydén, Björnstorpsvägen 253-23, 24495 Dösjebro, 0708-982771, lisbeth.ryden@ellerr.se www.ellerr.se

Kontaktuppgifter

E-post:lisbeth.ryden@mah.se
Telefon:
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI
Mobil:0708-982771
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Kultur och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Centrum för tillämpad arbetslivsforskning (CTA)
Egen webbsida hos CTA
blackbox blackbox
LISBETH RYDÉN
PROJEKTLEDARE
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö högskola  
Kultur och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  NI, rum NI, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
cell 0708-982771
photo of Lisbeth Rydén Lisbeth Rydén