MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Lisbeth Rydén

Jag är intresserad av ledning och organisering av svenskt arbetsliv i allmänhet och dess påverkan på vårt välbefinnande i synnerhet. Jag har utforskat ett sätt att bedöma psykosociala arbetsmiljörisker som bygger på att identifiera de organiserande diskurserna (tankefigurer, logiker) som gör att vissa saker blir rimliga att göra och andra inte. Angreppssättet kallar jag Diskursiva arbetsmiljörisker. Du kan läsa mer om det på min hemsida:http://ellerr.se/diskursiva-arbetsmiljorisker/ Mitt projekt på CTA/Malmö högskola heter "Identitetsarbete – en förbisedd faktor för att förstå den arbetsrelaterade ohälsan?". Det finansieras av AFA Försäkring (www.afaforsakring.se), löper 2010-2015 och görs i samverkan med Kommunförbundet Skåne (www.kfsk.se) och Håbo kommun. Jag är även doktorand på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Kontaktuppgifter: Lisbeth Rydén, Björnstorpsvägen 253-23, 24495 Dösjebro, 0708-982771, lisbeth.ryden@ellerr.se www.ellerr.se


Kontaktuppgifter

E-post:
Telefon:
Besöksadress:
Mobil:
Fax:
Postadress:
Hämtställe:

Centrum för tillämpad arbetslivsforskning (CTA)
Egen webbsida hos CTA