MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Lisbeth Rydén

Mitt forskningsfält är organisatorisk arbetsmiljö, dvs jag är huvudsakligen intresserad av hur ledning, styrning och organisering påverkar chefer och medarbetare. Jag är knuten till Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering, CTA, vid Malmö universitet.

Jag har bland annat utforskat och utvecklat en metodik för att bedöma organisatorisk arbetsmiljö som jag kallar diskursiv arbetsmiljö. Du kan läsa mer om mig och min forskning på min hemsida: http://ellerr.se/


Kontaktuppgifter

E-post:
Telefon:
Besöksadress:
Mobil:
Fax:
Postadress:
Hämtställe:

Centrum för tillämpad arbetslivsforskning (CTA)
Egen webbsida hos CTA