MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Mats Fred
postdoktor

Mats forskning syftar till en ökad förståelse för vad som ibland kallas projektifiering av offentlig förvaltning – dvs. en ökad användning av temporära organisationsformer och/eller processer i vilka ordinarie verksamheter ”projektlikgörs”. Trots en utbredd och ibland ganska hård kritik av projektformen som organisatorisk lösning verkar projekt som fenomen öka i antal i svensk offentlig sektor.

Det dagliga, rutinartade, produktionsarbetet verkar också i viss mån förstås som, och presenteras som, projekt. Vilka är de drivande faktorerna bakom en sådan utveckling och vilka effekter får det på offentliga organisationer? Detta studeras framförallt i svenska kommuner och Mats arbete kan sägas inspireras av Critical Management Studies och organisatorisk etnografi.


Forskningscenter

CTA - Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering pil visa

Fakulteter och institutioner

Fakulteten för kultur och samhälle (KS) pil visa
Institutionen för globala politiska studier (GPS) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:mats.fred@mau.se
Telefon:040-6657274
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara,
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Forskningsprojekt:Samverkan och autonomi
Tillvaratagandet av praktiska kunskaper
 • Publikationer

 • Senaste publikationerna från Malmö University Electronic Publishing.

  2019 | Kapitel i bok, del av antologi
  Projektifieringens möjligheter och utmaningar
  Fred Mats

  2019 | Kapitel i bok, del av antologi
  In the shadow of innovation
  Fred Mats

  2019 | Samlingsverk (redaktörskap)
  The Projectification of the Public Sector
  Hodgson Damian, Fred Mats, Bailey Simon, Hall Patrik

  2019 | Artikel i tidskrift
  Local government projectification in practice
  Fred Mats

  2019 | Kapitel i bok, del av antologi
  Agents, Techniques, and Tools of Projectification
  Fred Mats, Mukhtar-Landgren Dalia

  Länk till alla publikationer i DIVA.
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Styrelseledarmot i SIRA - Swedish Interactive Research Association.

  Erhöll Samverkanspris 2011: http://www.mah.se/Nyheter/Nyheter-2011/Utvarderare-fick-samverkanspriset/

blackbox blackbox
MATS FRED
POSTDOKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Globala politiska studier Globala politiska studier enhet 2
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Niagara,, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657274
www.mah.se
photo of Mats Fred Mats Fred