MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Mats Fred
postdoktor

Mats forskning syftar till en ökad förståelse för vad som ibland kallas projektifiering av offentlig förvaltning – dvs. en ökad användning av temporära organisationsformer och/eller processer i vilka ordinarie verksamheter ”projektlikgörs”. Trots en utbredd och ibland ganska hård kritik av projektformen som organisatorisk lösning verkar projekt som fenomen öka i antal i svensk offentlig sektor.

Det dagliga, rutinartade, produktionsarbetet verkar också i viss mån förstås som, och presenteras som, projekt. Vilka är de drivande faktorerna bakom en sådan utveckling och vilka effekter får det på offentliga organisationer? Detta studeras framförallt i svenska kommuner och Mats arbete kan sägas inspireras av Critical Management Studies och organisatorisk etnografi.


Forskningscenter

CTA - Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering pil visa

Fakulteter och institutioner

Institutionen för globala politiska studier (GPS) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:mats.fred@mau.se
Telefon:040-6657274
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara,
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Forskningsprojekt:Samverkan och autonomi
Tillvaratagandet av praktiska kunskaper
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Fred, Mats (2018) Projectification : the Trojan horse of local government. Faculty of Social Science, Lund University, 230, ISBN 978-91-7753-452-5, 978-91-7753-453-2, ISSN 0460-0037, . (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Fred, Mats, Mukhtar-Landgren, Dalia (2018) "Re-compartmentalizing local policies? The translation and mediation of European structural funds in Sweden" Critical Policy Studies, Taylor & Francis, ISSN 1946-0171, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Fred, Mats, Hall, Patrik (2017) "A Projectified Public Administration How Projects in Swedish Local Governments Become Instruments for Political and Managerial Concerns" Statsvetenskaplig tidskrift;1, 185-205, Statsvetenskapliga förbundet, ISSN 0039-0747, (PDF document) (application/pdf)

  Fred, Mats (2015) "Projectification in Swedish municipalities : a case of porous organizations" Scandinavian Journal of Public Administration (SJPA);2, 49-68, School of Public Administration, University of Gothenburg, ISSN 2001-7405, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Forssell, Rebecka, Fred, Mats, Hall, Patrik (2013) "Projekt som det politiska samverkanskravets uppsamlingsplatser : en studie av Malmö stads projektverksamheter" Scandinavian Journal of Public Administration (SJPA);2, 37-59, School of Public Administration, University of Gothenburg, ISSN 2001-7405, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Hasson, Henna, Andersson, Mats, Bejerholm, Ulrika (2011) "Barriers in implementation of evidence-based practice : supported employment in Swedish context" Journal of health organization and management;3, 332-345, Emerald, ISSN 1477-7266, DOI [länk], URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Artiklar
  Fred, Mats (2013) "Programteoretiskt lärande : hur kan programteori underlätta användning och lärande av utvärdering?" , 16, Malmö högskola, Centum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA), (PDF document) (application/pdf)

  Antologibidrag
  Fred, Mats, Nordesjö, Kettil | Augustinsson, Erika (red./ed.) (2018) Effektmätning : en överblick. Alla pratar om det, men få gör det : en handbok i effektmätning, Mötesplats Social Innovation, 62-67, URL [länk],

  Konferensbidrag
  Jakobsson, Erik, Fred, Mats (2013) "Little pieces of a large puzzle : evaluation use and impact" (paper) URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Forssell, Rebecka, Fred, Mats, Hall, Patrik (2011) "Effekter av politikens projektifiering – förändring eller konservering? En studie av Malmö Stads projektverksamheter" (paper) (PDF document) (application/pdf)

  Rapporter
  Bohman, Helena, Edvik, Anders, Fred, Mats (2016) Nygammalt : rapport från områdesutveckling i Södra Sofielund/Seved, Malmö stad. Malmö högskola, 78, ISBN 9789187997051, 9789187997044, ISSN 1654-6881,

  Sävenstrand, Andreas, Svensson, Lennart, Holmström, Per, Forssell, Rebecka, Fred, Mats (2012) Pärlbandsprojekt : projekt som verktyg i en långsiktig utvecklingsstrategi. SPeL - Strategisk påverkan och lärande, 47, Other Spel-rapport nr 5, 2012, (PDF document) (application/pdf)

  Fred, Mats, Aggestam, Josefin, Svensson, Lennart, Jakobsson, Erik (2012) Little pieces of a large puzzle - sustainable change through evaluation impact. Tillväxtverket, 56, ISBN 978-91-86987-31-2, (PDF document) (application/pdf)

  Fred, Mats, Aggestam, Josefin (2012) Från utfall till effekter : hur får vi arbetet med unga arbetslösa att bli långsiktigt? - Idéskrift om projektorganisering. Malmö högskola, 22, ISSN 1654-7462, (PDF document) (application/pdf)

  Fred, Mats (red./ed.) | (2011) Bättre eller annorlunda? : Fem studier av förbättringsarbete inom Region Skåne. Malmö högskola, 43, ISBN 978-91-7104-359-7, ISSN 1654-7462, (PDF document) (application/pdf)

  Aggestam, Josefin, Andersson, Mats (2010) Vägen till meningsfull sysselsättning. Malmö högskola, 48, ISBN 978-91-7104-355-9, ISSN 1654-7462, (PDF document) (application/pdf)

  Johansson, Magnus, Andersson, Mats, Nordesjö, Kettil (2010) Samverkan Malmö stad – Malmö högskola. En kartläggning av samverkansaktiviteter 2010. Centrum för tillämpad arbetslivsforskning, (PDF document) (application/pdf)

  Forssell, Rebecka, Listerborn, Carina, Andersson, Mats (2010) Jämställdhet som en trygghetsfråga - utvärdering av Boverkets regeringsuppdrag : Att stärka tryggheten i stads och tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv. Malmö högskola, 98, ISBN 978-91-7104-360-3, ISSN 1654-7462, (PDF document) (application/pdf)

  Andersson, Mats (2009) Många bäckar små - Fem studier av förbättringsarbete inom Region Skåne. Malmö högskola, 48, ISBN 978-91-7104-057-2, ISSN 1654-7462, (PDF document) (application/pdf)

  Andersson, Mats, Ek, Anne-Charlotte (2008) Utvärdering av utbildning : våld mot kvinnor och barn i nära relationer. Enheten för kompetensutveckling och utvärdering, Malmö högskola, 1-20, URL [länk],

  Andersson, Mats, Aggestam, Josefin, Tranquist, Joakim (2007) Hur mycket kan du jobba - utvärdering av de arbetslivsinriktade rehabiliteringsprojekten Revectis, Fortes och Juventus. Malmö högskola, 169, ISBN 978-91-7104-041-1, ISSN 1654-7462, (PDF document) (application/pdf)
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Styrelseledarmot i SIRA - Swedish Interactive Research Association.

  Erhöll Samverkanspris 2011: http://www.mah.se/Nyheter/Nyheter-2011/Utvarderare-fick-samverkanspriset/

blackbox blackbox
MATS FRED
POSTDOKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Globala politiska studier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Niagara,, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657274
www.mah.se
photo of Mats Fred Mats Fred