MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Rebecka Cowen Forssell
postdoktor

Min forskning belyser olika aspekter av digitala kränkningar och nätmobbning i arbetslivet. Digitala kränkningar och nätmobbning är exempel på digitaliseringens negativa effekter på arbetsmiljö och hälsa och ett fenomen som kan antas växa mot bakgrund av en ökad digitalisering av arbetslivet och samhället i stort.

I avhandlingen ’Cyberbullying – transformation of working life and its boundaries´ diskuterar jag hur nya maktdynamiker uppstår i den digitala kommunikationen, bland annat då den digitala tekniken möjliggör för tredje part, det vill säga elever, föräldrar, klienter att utöva nätmobbning. Vidare diskuterar avhandlingen hur sociala medier tenderar att uppluckra gränser mellan det privata och professionella, och att nätmobbning bör förstås som ett plattform-specifikt fenomen där Facebook respektive e-post skapar olika digitala rum med olika förutsättningar för interaktion.

Min nuvarande forskning har ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv. Forskningen uppmärksammar skolledare och lärares utsatthet för digitala kränkningar och nätmobbning från elever och föräldrar, och har som övergripande syfte att utveckla metoder som främjar dessa professioners digitala arbetsmiljö.


Forskningscenter

CTA - Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:rebecka.forssell@mau.se
Telefon:040-6657536
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara, Plan 8, Hus B
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Cybermobbning odigitala trakasserier i arbetslivet
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Cowen Forssell, Rebecka (2019) Cyberbullying : transformation of working life and its boundaries. Faculty of Culture and Society, Malmö University, ISBN 978-91-7104-952-0, 978-91-7104-953-7, DOI [länk], . (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Cowen Forssell, Rebecka (2019) "Cyberbullying in a boundary blurred working life : Distortion of the private and professional face on social media" Qualitative Research in Organizations and Management;, Emerald, ISSN 1746-5648, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Forssell, Rebecka (2018) "Gender and organisational position : predicting victimisation of cyberbullying behaviour in working life" The International Journal of Human Resource Management;, 1-20, Routledge, ISSN 0958-5192, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Jönsson, Sandra, Muhonen, Tuija, Cowen Forssell, Rebecka, Bäckström, Martin (2017) "Assessing exposure to bullying through digital devices in working life: two versions of a cyberbullying questionnaire (CBQ)." Psychology;3, 477-494, Scientific Research Publishing, ISSN 2152-7180, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Forssell, Rebecka (2016) "Exploring cyberbullying and face-to-face bullying in working life Prevalence, targets and expressions" Computers in Human Behavior;, 454-460, Elsevier, ISSN 0747-5632, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Forssell, Rebecka, Fred, Mats, Hall, Patrik (2013) "Projekt som det politiska samverkanskravets uppsamlingsplatser : en studie av Malmö stads projektverksamheter" Scandinavian Journal of Public Administration (SJPA);2, 37-59, School of Public Administration, University of Gothenburg, ISSN 2001-7405, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Konferensbidrag
  Forssell, Rebecka, Fred, Mats, Hall, Patrik (2011) "Effekter av politikens projektifiering – förändring eller konservering? En studie av Malmö Stads projektverksamheter" (paper) (PDF document) (application/pdf)

  Rapporter
  Forssell, Rebecka, Lindkvist Scholten, Christina (2013) Ambitiösa visioner - vaga må : att omsätta jämställdhetspolitik till praktik i vardagen. Malmö stad, ISBN 978-91-7104-533-1, 978-91-7104-534-8, ISSN 1654-7462, (PDF document) (application/pdf)

  Sävenstrand, Andreas, Svensson, Lennart, Holmström, Per, Forssell, Rebecka, Fred, Mats (2012) Pärlbandsprojekt : projekt som verktyg i en långsiktig utvecklingsstrategi. SPeL - Strategisk påverkan och lärande, 47, Other Spel-rapport nr 5, 2012, (PDF document) (application/pdf)

  Forssell, Rebecka, Listerborn, Carina, Andersson, Mats (2010) Jämställdhet som en trygghetsfråga - utvärdering av Boverkets regeringsuppdrag : Att stärka tryggheten i stads och tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv. Malmö högskola, 98, ISBN 978-91-7104-360-3, ISSN 1654-7462, (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
graybackground
Malmö högskola
Gemensamt verksamhetsstöd
Urbana studier Företagsekonomi, ledarskap och organisation
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Niagara, Plan 8, Hus B, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657536
photo of Rebecka Cowen Forssell Rebecka Cowen Forssell