MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Rebecka Cowen Forssell
doktorand

I mitt avhandlingarbete studerar jag cybermobbning i arbetslivet. Cybermobbning är ett fenomen som har aktualiserats på grund av den ökade kommunikationen genom digitala medier såsom e-post och sms eller sociala medier såsom exempelvis Facebook eller Twitter. Cybermobbning i arbetslivet är ett relativt nytt fenomen som kan antas växa och få negativa konsekvenser för såväl individer, organisationer som samhället i stort. Tidigare har cybermobbning relaterats till barn och ungdomar och få studier har fokuserat på cybermobbning bland vuxna i arbetslivet. Syftet med avhandlingsarbetet är därför att kartlägga förekomsten av cybermobbning i arbetslivet och dess olika uttryck samt förklara och belysa konsekvenserna av cybermobbning för den enskilde arbetstagaren och för arbetsorganisationen. Jag är antagen som doktorand på programmet för Migration, urbanisering och samhällsomvandling (MUSA) vid institutionen för urbana studier på Malmö högskola. Avhandlingsarbete är också en del av ett forskningsprojekt vid Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA).


Kontaktuppgifter

E-post:rebecka.forssell@mah.se
Telefon:040-6657536
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI, Plan 8, Hus B
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Cybermobbning odigitala trakasserier i arbetslivet
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Forssell, Rebecka, Fred, Mats, Hall, Patrik (2013) "Projekt som det politiska samverkanskravets uppsamlingsplatser : en studie av Malmö stads projektverksamheter" Scandinavian Journal of Public Administration (SJPA);2, 37-59, School of Public Administration, University of Gothenburg, ISSN 2001-7405, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Konferensbidrag
  Forssell, Rebecka, Fred, Mats, Hall, Patrik (2011) "Effekter av politikens projektifiering – förändring eller konservering? En studie av Malmö Stads projektverksamheter" (paper) (PDF document) (application/pdf)

  Rapporter
  Forssell, Rebecka, Lindkvist Scholten, Christina (2013) Ambitiösa visioner - vaga må : att omsätta jämställdhetspolitik till praktik i vardagen. Malmö stad, ISBN 978-91-7104-533-1, 978-91-7104-534-8, ISSN 1654-7462, (PDF document) (application/pdf)

  Sävenstrand, Andreas, Svensson, Lennart, Holmström, Per, Forssell, Rebecka, Fred, Mats (2012) Pärlbandsprojekt : projekt som verktyg i en långsiktig utvecklingsstrategi. SPeL - Strategisk påverkan och lärande, 47, Other Spel-rapport nr 5, 2012, (PDF document) (application/pdf)

  Forssell, Rebecka, Listerborn, Carina, Andersson, Mats (2010) Jämställdhet som en trygghetsfråga - utvärdering av Boverkets regeringsuppdrag : Att stärka tryggheten i stads och tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv. Malmö högskola, 98, ISBN 978-91-7104-360-3, ISSN 1654-7462, (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Urbana studier Företagsekonomi, ledarskap och organisation, arbetsvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum NI, Plan 8, Hus B, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657536
photo of Rebecka Cowen Forssell Rebecka Cowen Forssell