MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Rebecka Cowen Forssell
forskningsassistent

I mitt avhandlingarbete studerar jag cybermobbning i arbetslivet. Cybermobbning är ett fenomen som har aktualiserats på grund av den ökade kommunikationen genom digitala medier såsom e-post och sms eller sociala medier såsom exempelvis Facebook eller Twitter. Cybermobbning i arbetslivet är ett relativt nytt fenomen som kan antas växa och få negativa konsekvenser för såväl individer, organisationer som samhället i stort. Tidigare har cybermobbning relaterats till barn och ungdomar och få studier har fokuserat på cybermobbning bland vuxna i arbetslivet. Syftet med avhandlingsarbetet är därför att kartlägga förekomsten av cybermobbning i arbetslivet och dess olika uttryck samt förklara och belysa konsekvenserna av cybermobbning för den enskilde arbetstagaren och för arbetsorganisationen. Jag är antagen som doktorand på programmet för Migration, urbanisering och samhällsomvandling (MUSA) vid institutionen för urbana studier på Malmö högskola. Avhandlingsarbete är också en del av ett forskningsprojekt vid Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA).


Forskningscentrum

CTA - Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering pil visa

Fakulteter och institutioner

Fakulteten för kultur och samhälle (KS) pil visa
Institutionen för urbana studier (US) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:rebecka.forssell@mau.se
Telefon:040-6657536
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara, Plan 8, Hus B
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Cybermobbning odigitala trakasserier i arbetslivet
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Forssell, Rebecka (2018) "Gender and organisational position : predicting victimisation of cyberbullying behaviour in working life" The International Journal of Human Resource Management;, 1-20, Routledge, ISSN 0958-5192, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Jönsson, Sandra, Muhonen, Tuija, Cowen Forssell, Rebecka, Bäckström, Martin (2017) "Assessing exposure to bullying through digital devices in working life: two versions of a cyberbullying questionnaire (CBQ)." Psychology;3, 477-494, Scientific Research Publishing -, ISSN 2152-7180, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Forssell, Rebecka (2016) "Exploring cyberbullying and face-to-face bullying in working life Prevalence, targets and expressions" Computers in Human Behavior;, 454-460, Elsevier, ISSN 0747-5632, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Forssell, Rebecka, Fred, Mats, Hall, Patrik (2013) "Projekt som det politiska samverkanskravets uppsamlingsplatser : en studie av Malmö stads projektverksamheter" Scandinavian Journal of Public Administration (SJPA);2, 37-59, School of Public Administration, University of Gothenburg, ISSN 2001-7405, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Konferensbidrag
  Forssell, Rebecka, Fred, Mats, Hall, Patrik (2011) "Effekter av politikens projektifiering – förändring eller konservering? En studie av Malmö Stads projektverksamheter" (paper) (PDF document) (application/pdf)

  Rapporter
  Forssell, Rebecka, Lindkvist Scholten, Christina (2013) Ambitiösa visioner - vaga må : att omsätta jämställdhetspolitik till praktik i vardagen. Malmö stad, ISBN 978-91-7104-533-1, 978-91-7104-534-8, ISSN 1654-7462, (PDF document) (application/pdf)

  Sävenstrand, Andreas, Svensson, Lennart, Holmström, Per, Forssell, Rebecka, Fred, Mats (2012) Pärlbandsprojekt : projekt som verktyg i en långsiktig utvecklingsstrategi. SPeL - Strategisk påverkan och lärande, 47, Other Spel-rapport nr 5, 2012, (PDF document) (application/pdf)

  Forssell, Rebecka, Listerborn, Carina, Andersson, Mats (2010) Jämställdhet som en trygghetsfråga - utvärdering av Boverkets regeringsuppdrag : Att stärka tryggheten i stads och tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv. Malmö högskola, 98, ISBN 978-91-7104-360-3, ISSN 1654-7462, (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
REBECKA
COWEN FORSSELL

FORSKNINGSASSISTENT
graybackground
Malmö högskola
Gemensamt verksamhetsstöd
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Niagara, Plan 8, Hus B, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657536
photo of Rebecka Cowen Forssell Rebecka Cowen Forssell