MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Roland Ahlstrand
universitetslektor

Roland Ahlstrand är docent i sociologi vid fakulteten för Lärande och samhälle. Forskningen har under senare år handlat om företagsomställningar, partsrelationer, arbetsorganisation och anställdas deltagande i beslutsprocesser. I ett nu aktuellt projekt (www.quinne.eu) kommer han att studera relationen mellan innovation, arbetskvalitet och sysselsättning, men även social inkludering och jämställdhet inom privat och offentlig sektor, samt den svenska innovations-, arbetskvalitets- och sysselsättningsregimen. Roland undervisar, handleder och examinerar på Studie- och yrkesvägledarutbildningen och lärarutbildningen (samhällskunskap).


Kontaktuppgifter

E-post:roland.ahlstrand@mah.se
Telefon:040-6658005
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, B435b
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Ahlstrand, Roland, Arvidson, Markus, Axelsson, Jonas (2017) "Protest, tystnad och partiskhet : Replik på en teori om lojalitet och whistleblowing" Norsk sosiologisk tidsskrift;3, 257-265, Universitetsforlaget (Scandinavian University Press), ISSN 2535-2512, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Ahlstrand, Roland, Rydell, Alexis (2017) "Corporate Social Responsibility in Connection with Business Closures and Downsizing : A Literature Review" Contemporary Management Research;1, 53-78, Academy of Taiwan Information Systems Research, ISSN 1813-5498, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Ahlstrand, Roland (2015) "Integrative Strategy, Competitiveness and Employment : a Case Study of the Transition at the Swedish Truck Manufacturing Company Scania During the Economic Downturn in 2008-2010" Economic and Industrial Democracy;3, 457-477, Sage, ISSN 0143-831X, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Konferensbidrag
  Börnfelt, Per-Ola, Arvidsson, Markus, Axelsson, Jonas, Ahlstrand, Roland (2014) "Whistleblowing in the light of loyalty and transparency" (peer-review paper) (PDF document) (application/pdf)

  Ahlstrand, Roland, Sederblad, Per (2012) "Teams, continuous improvement, the unions and conditional trust in the company Scania" (paper) (PDF document) (application/pdf)

  Rapporter
  Jaehrling, Karen (red./ed.) | Gautié, Jérome, Ahlstrand, Roland, Wright, Sally, Green, Ann (2018) Innovation, Job Quality and Employment Outcomes in the Aerospace industry : Evidence from France, Sweden and the UK. QuInnE, 35-88, (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
ROLAND AHLSTRAND
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Institutionenen för samhälle, kultur och identitet
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, B435b, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658005
photo of Roland Ahlstrand Roland Ahlstrand