MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Elisabet Apelmo
universitetslektor

Jag har sedan 1994 varit verksam som konstnär, med foto, video och performance som främsta uttrycksmedel. I mina verk har idéer om kroppen, knutna till kön, makt och identitet, utgjort den centrala tematiken. Dessa intressen har jag burit med mig in i min nuvarande forskning som sociolog. Med ett intersektionellt perspektiv utforskar jag idéer om kroppen, liksom frågor om ojämlikheter och skillnad. Teoretiskt kombinerar jag fenomenologi, feministisk teori och disability studies/crip theory med en sociologisk förståelse av strukturer och institutionella processer. Med mig från mitt konstnärskap har jag även ett metodologiskt sökande efter nya och alternativa former för empiriinsamling, framför allt vad gäller visuell metod och analys.


Kontaktuppgifter

E-post:elisabet.apelmo@mau.se
Telefon:040-6657914
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 25, Allmänna sjukhuset, F207
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:46

Critical studies in (dis)ability & illness
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Alftberg, Åsa, Apelmo, Elisabet, Hansson, Kristofer (red./ed.) | (2016) "Ljud tar plats : funktionshinderperspektiv på ljudmiljöer" 186, Department of Arts and Cultural Sciences, Lund University, ISBN 978-91-981458-6-1, ISSN 2001-7510, (PDF document) (application/pdf)

  Apelmo, Elisabet (2016) "Två antologier : Mångfasetterat om medierna och Paralympics 2012, och en introduktion om fritid för och med människor med funktionsnedsättningar" Idrottsvetenskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola, ISSN 1652-7224, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Apelmo, Elisabet (2018) "‘You do it in your own particular way.’ : Physical education, gender and (dis)ability" Sport, Education and Society;, Taylor & Francis, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar
  Apelmo, Elisabet (2014) "En chans att vara med som alla andra" Svensk idrottsforskning;1, 30-34, Centrum för idrottsforskning, ISSN 1103-4629, URL [länk],

  Artiklar
  Apelmo, Elisabet (2014) "Alltid dessa svårigheter" Sydsvenskan;20140309, Sydsvenska dagbladets aktiebolag, ISSN 1652-814X, URL [länk],

  Böcker
  Apelmo, Elisabet (2016) Sport and the Female Disabled Body. Routledge, 157, ISBN 978-1-4724-5514-7,

  Antologibidrag
  Pettersson, Charlotta, Wickman, Kim, Takala, Marjatta (red./ed.) | Apelmo, Elisabet (2017) "Du gör på ditt lilla vis." : Kön, fysisk funktionsförmåga och undervisning i idrott och hälsa.. Genus och specialpedagogik – praktiknära perspektiv : En vetenskaplig antologi från Specialpedagogiska skolmyndigheten, Specialpedagogiska skolmyndigheten, 137-165, ISBN 9789128000567, 9789128000574,

  Alftberg, Åsa, Apelmo, Elisabet, Hansson, Kristofer (red./ed.) | Apelmo, Elisabet (2016) Rumsliga möjligheter och begränsningar : teoretiska och empiriska perspektiv på ljudmiljöer. Department of Arts and Cultural Sciences, Lund University, 107-128, ISBN 978-91-981458-6-1, ISSN 2001-7510, (PDF document) (application/pdf)

  Alftberg, Åsa, Apelmo, Elisabet, Hansson, Kristofer (red./ed.) | Alftberg, Åsa, Apelmo, Elisabet, Hansson, Kristofer (2016) Inledning : ljudmiljöer, kulturella praktiker och hörselnedsättning. Department of Arts and Cultural Sciences, Lund University, 9-30, ISBN 978-91-981458-6-1, ISSN 2001-7510, (PDF document) (application/pdf)

  Konferensbidrag
  Apelmo, Elisabet (2017) "Bodies, Gender and (Dis)ability in Course Literature Used in Physical Education Teacher Training" NNDR (Nordic Network on Disability Research) 14th Research Conference, (other)

  Apelmo, Elisabet (2016) "Alternative Cultural Representations as a Strategy for Change : Disability Art and Activism" (other) University of Bergen,

  Hansson, Kristofer, Alftberg, Åsa, Apelmo, Elisabet, Svensson, Matilda (2015) "Social, Cultural and Historical Aspects of Hearing Impairment : Identity and Modern Sound Environments." (poster) (PDF document) (application/pdf)

  Apelmo, Elisabet (2014) "Rumsliga möjligheter och begränsningar" (paper)

  Rapporter
  Apelmo, Elisabet, Henriksson, Greger (2014) Kan stadsbors användning av IT bidra till ett hållbart samhälle? En kunskapsöversikt. KTH Royal Institute of Technology, 50, ISSN 1654-479X, URL [länk],

  Övrig publicering
  Apelmo, Elisabet (2014) "We Should Also Have a Chance to Be Included : disability, Gender and Physical Education"

  Tidigare publikationer
blackbox blackbox
ELISABET APELMO
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Allmänna sjukhuset, rum Allmänna sjukhuset, F207, Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
work 040-6657914
photo of Elisabet Apelmo Elisabet Apelmo