MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Maria Engberg
enhetschef/universitetslektor

Doktor i engelska, med avhandling om digital litteratur (Uppsala universitet 2007). För närvarande är Engberg programansvarig för forskningsprogrammet Data Society. Forskningsintressen inkluderar: digitalisering, digital humaniora, computational media, augmented, mixed & virtual reality-applikationer, medieteori, urbana medier och medieestetik. Undervisar i medieteknikprogrammen (kandidat och masternivå), framför allt crossmedia, kvalitativa metoder, digital humaniora och medieteori. Pågående forskning inkluderar Digital kultur-projektet i samarbete med Region Skåne och monografin Reality Media (med Jay David Bolter och Blair MacIntyre. MIT Press).

Ansvarig för VIP-programmet vid Malmö universitet. (VIP = Vertically Integrated Projects)


Forskningsprogram

Data Society pil visa

Forskningsplattformar

MEDEA A Research Lab for Collaborative Media, Design, and Public pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:maria.engberg@mau.se
Telefon:040-6657328
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara, NI:B0613
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Data Society forskningsprogram
Kulturarv och berättande i telefonen
Augmented Environments Lab (Affiliate Researcher)
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Kurosu, Masaaki (red./ed.) | Speignier, Gheric, MacIntyre, Blair, Bolter, Jay, Rouzati, Hafez, Lambeth, Amy, Levy, Laura, Baird, Laurie, Gandy, Maribeth, Sanders, Matt, Davidson, Brian, Engberg, Maria, Clark, Russ, Mynatt, Elizabeth (2015) "The Evolution of the Argon Web Framework Through Its Use Creating Cultural Heritage and Community–Based Augmented Reality Applications" 112-124, Springer, DOI [länk],

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Engberg, Maria, Bolter, Jay David (2015) "MRx and the aesthetics of locative writing" Digital Creativity;3-4, 182-192, Taylor & Francis, ISSN 1462-6268, DOI [länk],

  Engberg, Maria (2013) "Performing apps touch and gesture as aesthetic experience" Performance Research : A Journal of the Performing Arts;5, 20-27, Taylor & Francis, ISSN 1352-8165, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar
  Engberg, Maria (2016) "Jonathan Harris’s I Love Your Work: Procedurality and Weak Narrative" Millennium Film Journal;64, 36-67, Millennium Film Workshop, ISSN 1064-5586,

  Rouse, Rebecca, Engberg, Maria, JafariNaimi, Nassim, Bolter, Jay David (2015) "MRx design and criticism: the confluence of media studies, performance and social interaction" Digital Creativity;3-4, 221-227, Taylor & Francis, ISSN 1462-6268, DOI [länk],

  Rouse, Rebecca, Engberg, Maria, JafariNaimi, Nassim, Bolter, Jay David (2015) "MRX: an interdisciplinary framework for mixed reality experience design and criticism" Digital Creativity;3-4, 175-181, Taylor & Francis, ISSN 1462-6268, DOI [länk],

  Engberg, Maria, Bolter, Jay David (2014) "Cultural expression in augmented and mixed reality" Convergence : the International Journal of Research into New Media Technologies;1, 3-9, Sage, ISSN 1748-7382, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Bolter, Jay David, Engberg, Maria, MacIntyre, Blair (2013) "Media studies, mobile augmented reality, and interaction design" interactions;1, 36-45, ACM, ISSN 1072-5520, DOI [länk],

  Böcker
  Ekman, Ulrik, Bolter, Jay David, Díaz, Lily, Søndergaard, Morten, Engberg, Maria (red./ed.) | (2016) Ubiquitous Computing, Complexity and Culture. Routledge, 408, ISBN 9780415743822, 9781315781129, URL [länk],

  Konferensbidrag
  Engberg, Maria, Bolter, Jay David, MacIntyre, Blair (2018) "Reality Media : An Experimental Digital Book in WebXR" IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality Proceedings of the 2018 IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality;, 324-327, IEEE, DOI [länk],

  Engberg, Maria, Kozel, Susan, Odumosu, Temi (2017) "Postcolonial Design Interventions : Mixed Reality Design for Revealing History of Slavery and their Legacies in Copenhagen" Nordes 2017: DESIGN+POWER; 7 Nordes 2017: The 7th Nordic Design Research Conference, Nordes, ISSN 1604-9705, (PDF document) (application/pdf)

  Engberg, Maria (2017) "Augmented And Mixed Reality Design For Contested And Challenging Histories" MW17: MW 2017; Museums and the Web, (other) Museums and the Web, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Affiliate Researcher vid Augmented Environments Lab (Georgia Institute of Technology)

blackbox blackbox
MARIA ENGBERG
ENHETSCHEF / UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Teknik och samhälle
Institutionen för datavetenskap och medieteknik DM1
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Niagara, rum Niagara, NI:B0613, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657328
photo of Maria Engberg Maria Engberg