MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Maria Engberg
enhetschef/universitetslektor

Doktor i engelska, med avhandling om digital litteratur (Uppsala universitet 2007). För närvarande är Engberg programansvarig för forskningsprogrammet Data Society. Forskningsintressen inkluderar: digitalisering, digital humaniora, computational media, augmented, mixed & virtual reality-applikationer, medieteori, urbana medier och medieestetik. Undervisar i medieteknikprogrammen (kandidat och masternivå), framför allt crossmedia, kvalitativa metoder, digital humaniora och medieteori. Pågående forskning inkluderar Digital kultur-projektet i samarbete med Region Skåne och monografin Reality Media (med Jay David Bolter och Blair MacIntyre. MIT Press).

Ansvarig för VIP-programmet vid Malmö universitet. (VIP = Vertically Integrated Projects)


Forskningsprogram

Data Society pil visa

Forskningsplattformar

MEDEA A Research Lab for Collaborative Media, Design, and Public pil visa

Fakulteter och institutioner

Fakulteten för teknik och samhälle pil visa
Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:maria.engberg@mau.se
Telefon:040-6657328
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara, NI:B0613
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Data Society forskningsprogram
Kulturarv och berättande i telefonen
Augmented Environments Lab (Affiliate Researcher)
  • Övriga uppdrag och meriter

  • Affiliate Researcher vid Augmented Environments Lab (Georgia Institute of Technology)

blackbox blackbox
MARIA ENGBERG
ENHETSCHEF / UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Teknik och samhälle
Institutionen för datavetenskap och medieteknik DM1
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Niagara, rum Niagara, NI:B0613, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657328
photo of Maria Engberg Maria Engberg