MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Pål Brunnström
forskarassistent

Forskare på Institutet för studier i Malmös historia, disputerade nyligen vid Historiska institutionen i Lund på avhandlingen "Ägare och kapital. Klass och genus hos kapitalägare i Sverige 1918-1939".


Forskningsprogram

Institute for Urban Research pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:pal.brunnstrom@mau.se
Telefon:040-6657217
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1
Mobil:0707-171391
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

blackbox blackbox
PÅL BRUNNSTRÖM
FORSKARASSISTENT
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Urbana studier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum , Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657217 cell 0707-171391
photo of Pål Brunnström Pål Brunnström