MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Pål Brunnström
forskare

Forskare på Institutet för studier i Malmös historia, disputerade nyligen vid Historiska institutionen i Lund på avhandlingen "Ägare och kapital. Klass och genus hos kapitalägare i Sverige 1918-1939".

Kontaktuppgifter

E-post:pal.brunnstrom@mah.se
Telefon:040-66 57217
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Kultur och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

blackbox blackbox
PÅL BRUNNSTRÖM
FORSKARE
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Urbana studier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö högskola  
Kultur och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum , Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-66 57217
Pål Brunnström