MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Maria Norstedt
universitetslektor

citat Jag är intresserad av frågor om makt och ojämlikhet och forskar om kropp(ar), arbete och funktionshinder. Dessa frågor har jag utforskat i forskningsprojektet "Dolda funktionsnedsättningar i arbetslivet – olika perspektiv på att framträda " (finansierat av AFA försäkring 2013-2016) där jag undersökte processer i arbetslivet som inverkar när personer väljer att framträda (eller inte framträda) med sina dolda funktionsnedsättningar. Studien fokuserar både individuella erfarenheter, interaktioner mellan individer och organisationers praktiker. I min avhandling "Berättelser om stroke och arbetsliv. Att upptäcka styrningsrelationer" studerade jag institutionella processer och erfarenheter av försök att återgå till arbetslivet efter stroke. Studien var inspirerad av institutionell etnografi såsom den utvecklats av Dorothy Smith med kollegor. citat

Kontaktuppgifter

E-post:maria.norstedt@mau.se
Telefon:040-6657425
Besöksadress: Citadellsvägen 7, Gäddan 8, Plan 4
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:79

Dolda funktionsnedsättningar i arbetslivet
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Norstedt, Maria (2017) "The (im)possibilities of returning to work after a stroke" WORK : A Journal of Prevention, Assessment, and Rehabilitation;4, 637-647, IOS Press, ISSN 1051-9815, DOI [länk],

  Norstedt, Maria, Paulsen Breimo, Janne (2016) "Moving Beyond Everyday Life in Institutional Ethnographies : Methodological Challenges and Ethical Dilemmas" Forum : Qualitative Social Research;2, 1-15, Institut für Qualitative Forschung, ISSN 1438-5627, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Norstedt, Maria (2016) "Att avslöja sina dolda funktionsnedsättningar i arbetslivet" Arbetsmarknad & Arbetsliv;2, 36-48, Arbetsvetenskap vid Karlstads universitet, ISSN 1400-9692,

  Antologibidrag
  Danermark, Berth, Larsson Tholén, Susanna (red./ed.) | Norstedt, Maria (2016) Att framträda med dolda funktionsnedsättningar på arbetsplatsen. Gleerups Utbildning, 147-160, ISBN 978-91-40-69453-9,

  Widerberg, Karin (red./ed.) | Norstedt, Maria (2015) Arbeidsliv og funksjonshindre : Institusjonella paradokser. Cappelen Damm akademisk, 101-122, ISBN 978-82-02-45067-0,
 • Övriga uppdrag och meriter

 • 20130808-20160228 Forskningsmedel från AFA försäkring för projektet ”Dolda funktionsnedsättningar i arbetslivet – olika perspektiv på att framträda”, projektledare och forskare.

  Programansvarig för Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet, 180 hp. (aug. 2016-jun. 2017)

blackbox blackbox
MARIA NORSTEDT
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Gäddan 8, Plan 4, Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-6657425
photo of Maria Norstedt Maria Norstedt