MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Maria Norstedt
universitetslektor

Jag är intresserad av frågor om makt och ojämlikhet. Dessa frågor står i fokus i min forskning om funktionshinder och arbetsliv.

I det pågående projektet Nödvändighet eller (o)möjlighet – entreprenörskap och egenföretagande bland personer med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga (finansierat av FORTE 2019-2021) är syftet att identifiera och förstå etableringsmotiv och de faktorer som inverkar på förutsättningarna för egenföretagande hos personer med funktionsnedsättning. I tidigare studier har jag undersökt erfarenheter och perspektiv på att framträda med dolda funktionsnedsättningar på arbetsplatsen och i min avhandling utforskade jag vad som händer när personer som fått en stroke ska försöka återgå till arbete.


Kontaktuppgifter

E-post:maria.norstedt@mau.se
Telefon:040-6657425
Besöksadress: Citadellsvägen 7, Gäddan, Plan 4
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:79

Dolda funktionsnedsättningar i arbetslivet
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Norstedt, Maria (2019) "Work and Invisible Disabilities : Practices Experiences and Understandings of NonDisclosure" Scandinavian Journal of Disability Research;1, 11, Stockholm University Press, ISSN 1745-3011, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Norstedt, Maria (2017) "The (im)possibilities of returning to work after a stroke" WORK : A Journal of Prevention, Assessment, and Rehabilitation;4, 637-647, IOS Press, ISSN 1051-9815, DOI [länk],

  Norstedt, Maria, Paulsen Breimo, Janne (2016) "Moving Beyond Everyday Life in Institutional Ethnographies : Methodological Challenges and Ethical Dilemmas" Forum : Qualitative Social Research;2, 1-15, Institut für Qualitative Forschung, ISSN 1438-5627, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Norstedt, Maria (2016) "Att avslöja sina dolda funktionsnedsättningar i arbetslivet" Arbetsmarknad & Arbetsliv;2, 36-48, Arbetsvetenskap vid Karlstads universitet, ISSN 1400-9692,

  Antologibidrag
  Danermark, Berth, Larsson Tholén, Susanna (red./ed.) | Norstedt, Maria (2016) Att framträda med dolda funktionsnedsättningar på arbetsplatsen. Gleerups Utbildning, 147-160, ISBN 978-91-40-69453-9,

  Widerberg, Karin (red./ed.) | Norstedt, Maria (2015) Arbeidsliv og funksjonshindre : Institusjonella paradokser. Cappelen Damm akademisk, 101-122, ISBN 978-82-02-45067-0,
 • Övriga uppdrag och meriter

 • 2019-2021 Forskningsmedel från FORTE. Nödvändighet eller (o)möjlighet – entreprenörskap och egenföretagande bland personer med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga, projektledare och forskare.

  2013-2016 Forskningsmedel från AFA försäkring för projektet Att berätta eller inte berätta – en studie om dolda funktionshinder i arbetslivet, projektledare och forskare.

  2016-2017 Programansvarig för Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet, 180 hp.

blackbox blackbox
MARIA NORSTEDT
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Gäddan, Plan 4, Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-6657425
photo of Maria Norstedt Maria Norstedt