MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Maria Norstedt
universitetslektor

Fakulteter och institutioner

Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) pil visa
Institutionen för socialt arbete pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:maria.norstedt@mau.se
Telefon:040-6657425
Besöksadress: Citadellsvägen 7, Gäddan, Plan 4
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:79

Dolda funktionsnedsättningar i arbetslivet
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Norstedt, Maria (2019) "Work and Invisible Disabilities : Practices Experiences and Understandings of NonDisclosure" Scandinavian Journal of Disability Research;1, 11, Stockholm University Press, ISSN 1745-3011, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Norstedt, Maria (2017) "The (im)possibilities of returning to work after a stroke" WORK : A Journal of Prevention, Assessment, and Rehabilitation;4, 637-647, IOS Press, ISSN 1051-9815, DOI [länk],

  Norstedt, Maria, Paulsen Breimo, Janne (2016) "Moving Beyond Everyday Life in Institutional Ethnographies : Methodological Challenges and Ethical Dilemmas" Forum : Qualitative Social Research;2, 1-15, Institut für Qualitative Forschung, ISSN 1438-5627, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Norstedt, Maria (2016) "Att avslöja sina dolda funktionsnedsättningar i arbetslivet" Arbetsmarknad & Arbetsliv;2, 36-48, Arbetsvetenskap vid Karlstads universitet, ISSN 1400-9692,

  Antologibidrag
  Danermark, Berth, Larsson Tholén, Susanna (red./ed.) | Norstedt, Maria (2016) Att framträda med dolda funktionsnedsättningar på arbetsplatsen. Gleerups Utbildning, 147-160, ISBN 978-91-40-69453-9,

  Widerberg, Karin (red./ed.) | Norstedt, Maria (2015) Arbeidsliv og funksjonshindre : Institusjonella paradokser. Cappelen Damm akademisk, 101-122, ISBN 978-82-02-45067-0,
 • Övriga uppdrag och meriter

 • 20190401-20220331 Forskningsmedel från FORTE. Nödvändighet eller (o)möjlighet – entreprenörskap och egenföretagande bland personer med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga, projektledare och forskare.

  2013-2016 Forskningsmedel från AFA försäkring för projektet Att berätta eller inte berätta – en studie om dolda funktionshinder i arbetslivet, projektledare och forskare.

  Programansvarig för Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet, 180 hp. (aug. 2016-jun. 2017)

blackbox blackbox
MARIA NORSTEDT
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Gäddan, Plan 4, Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-6657425
photo of Maria Norstedt Maria Norstedt