MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Maria Norstedt
universitetslektor

Jag undervisar och är kursansvarig på den nätbaserade kursen Arbetsinriktad rehabilitering. Jag har tidigare undervisat om bland annat kön, klass och etnicitet samt metodologi inom samhällsvetenskaper. 2011 disputerade jag med avhandlingen "Berättelser om stroke och arbetsliv. Att upptäcka styrningsrelationer". I mitt avhandlingsprojekt har jag studerat institutionella processer och erfarenheter av försök att återgå till arbetslivet efter stroke. De forskningsfält och perspektiv som min forskning rör sig inom är: funktionshinderforskning medicinsk sociologi, kroppens sociologi, institutionell etnografi och feministisk teori. I forskningsprojektet "Dolda funktionsnedsättningar i arbetslivet – olika perspektiv på att framträda " (finansierat av AFA försäkring) studerade jag processer i arbetslivet som hindrar alternativt uppmuntrar till att personer är öppna med sina dolda funktionshinder. Studien fokuserar både individuella erfarenheter, interaktioner mellan individer och organisationers praktiker.Vad inverkar och i vilka situationer väljer personer med dolda funktionshinder att berätta för andra på sin arbetsplats och när och varför väljer de att dölja ett funktionshinder? Vilken roll spelar typ av arbetsplats och organisation för individers handlingar?

Kontaktuppgifter

E-post:maria.norstedt@mah.se
Telefon:040-66 57425
Besöksadress: Citadellsvägen 7, G8: Plan 4
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Hälsa och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:79

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Norstedt, Maria (2017) "The (im)possibilities of returning to work after a stroke" WORK : A Journal of Prevention, Assessment, and Rehabilitation;4, 637-647, IOS Press, ISSN 1051-9815, DOI [länk],

  Norstedt, Maria, Paulsen Breimo, Janne (2016) "Moving Beyond Everyday Life in Institutional Ethnographies : Methodological Challenges and Ethical Dilemmas" Forum : Qualitative Social Research;2, 1-15, Institut für Qualitative Forschung, ISSN 1438-5627, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Norstedt, Maria (2016) "Att avslöja sina dolda funktionsnedsättningar i arbetslivet" Arbetsmarknad & Arbetsliv;2, 36-48, Arbetsvetenskap vid Karlstads universitet, ISSN 1400-9692,

  Antologibidrag
  Danermark, Berth, Larsson Tholén, Susanna (red./ed.) | Norstedt, Maria (2016) Att framträda med dolda funktionsnedsättningar på arbetsplatsen. Gleerups Utbildning, 147-160, ISBN 978-91-40-69453-9,

  Widerberg, Karin (red./ed.) | Norstedt, Maria (2015) Arbeidsliv og funksjonshindre : Institusjonella paradokser. Cappelen Damm akademisk, 101-122, ISBN 978-82-02-45067-0,

  Tidigare publikationer
 • Övriga uppdrag och meriter

 • 20130808-20160228 Forskningsmedel från AFA försäkring för projektet ”Dolda funktionsnedsättningar i arbetslivet – olika perspektiv på att framträda”, projektledare och forskare.

  Programansvarig för Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet

blackbox blackbox
MARIA NORSTEDT
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Institutionen för socialt arbete
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
 Malmö högskola 
Hälsa och samhälle 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Gäddan8, rum G8: Plan 4, Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-66 57425
photo of Maria Norstedt Maria Norstedt