MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Åsa Alftberg
universitetslektor

Mitt övergripande forskningsintresse berör hur kropp och materialitet är delaktiga i människors meningsskapande. Jag använder ett kulturanalytiskt perspektiv och etnografisk metod för att studera synen på kroppars funktionsförmåga och hur vissa kroppar anses som normala och andra som avvikande. I ett forskningsprojekt studerar jag erfarenheter av hörselnedsättning och hur mening skapas och förhandlas i mötet mellan kropp, hörseltekniska hjälpmedel/teknologi och vardagens ljudmiljöer. Min forskning handlar också om åldrande och äldres hälsa, och hur kulturella föreställningar och normer formar erfarenheter av att åldras. Till exempel studerar jag hur äldre människors användning av läkemedel påverkar synen på åldrande, kropp och identitet. Jag medverkar också i en studie om palliativ vård inom äldreomsorgen.

Kontaktuppgifter

E-post:asa.alftberg@mah.se
Telefon:040-66 57964
Besöksadress: Citadellsvägen 7, G8: Plan 5
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Hälsa och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:79

Critical studies in (dis)ability & illness
Äldres hälsa och personcentrerad vård
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Rapporter
  Krantz, Oskar (red./ed.) | Alftberg, Åsa (2015) Ansvar och kontroll : levd erfarenhet av ljudmiljöer hos personer med kokleaimplantat. Department of Health and Welfare Studies, Faculty of Health and Society, Malmö University, 13, (PDF document) (application/pdf)

  Tidigare publikationer
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Ledamot i Regionala etikprövningsnämnden i Lund

blackbox blackbox
ÅSA ALFTBERG
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Institutionen för socialt arbete
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
 Malmö högskola 
Hälsa och samhälle 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Gäddan8, rum G8: Plan 5, Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-66 57964
photo of Åsa Alftberg Åsa Alftberg