MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Jesper Larsson
universitetslektor

Jesper Larsson är universitetslektor i datavetenskap och undervisar sedan augusti 2014 på Malmö Högskola. Hans forskningsintressen är bl.a. algoritmer och datastrukturer för strängar, datakomprimering, databas- och transaktionssystem (i generell mening).

Kontaktuppgifter

E-post:jesper.larsson@mah.se
Telefon:040-66 57303
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI:Plan 6, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Teknik och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

blackbox blackbox
JESPER LARSSON
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Teknik och samhälle
Institutionen för datavetenskap och medieteknik
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö högskola  
Teknik och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Niagara, rum NI:Plan 6, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-66 57303
Jesper Larsson