MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Jesper Larsson
universitetslektor

Jesper Larsson är universitetslektor i datavetenskap och undervisar sedan augusti 2014 på Malmö Högskola. Hans forskningsintressen är bl.a. algoritmer och datastrukturer för strängar, datakomprimering, databas- och transaktionssystem (i generell mening).


Kontaktuppgifter

E-post:jesper.larsson@mau.se
Telefon:040-6657303
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara, Plan 6, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

blackbox blackbox
JESPER LARSSON
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Teknik och samhälle
Institutionen för datavetenskap och medieteknik DM3
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum Niagara, Plan 6, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657303
photo of Jesper Larsson Jesper Larsson