MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Romina Spalazzese
universitetslektor

Romina Spalazzese är universitetslektor i datavetenskap. Hennes forskningsintressen är: programvaruteknik, programvaru-arkitekturer, automatiserad syntes av programvaru-kontakter, självanpassande system, mjukvara för interoperabilitet, formella metoder, prestanda och pålitlighetsanalys. Ett användningsområde för Rominas forskning är Internet of Things och People. Romina är lädare och undervisar i flera kurser inom "Computer Science: Internet of Things, Master's Course" (60 credits, 1 year) och "Computer Science, Master program" (60 credits, 1 year).

Personal page: www.rominaspalazzese.com

Kontaktuppgifter

E-post:romina.spalazzese@mah.se
Telefon:040-66 57660
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI:Plan 6, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Teknik och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

blackbox blackbox
ROMINA SPALAZZESE
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Teknik och samhälle
Institutionen för datavetenskap och medieteknik
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö högskola  
Teknik och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Niagara, rum NI:Plan 6, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-66 57660
photo of Romina Spalazzese Romina Spalazzese