MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Niclas Andersson
universitetslektor

Mitt akademiska intresse- och kunskapsområde handlar huvudsakligen om bygg- och projektledning med fokus på tillämpning av byggnadsinformationsmodellering (BIM/VDC) för 5D-planering och styrning av byggprojekt.


Kontaktuppgifter

E-post:niclas.andersson@mau.se
Telefon:040-6657112
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI, Plan 7, Hus B
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

blackbox blackbox
NICLAS ANDERSSON
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Teknik och samhälle
Teknik och samhälle Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum NI, Plan 7, Hus B, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657112
photo of Niclas Andersson Niclas Andersson