MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Zahra Hamidi
doktorand

§ Min forskning handlar om frågorna om ojämlikheter inom mobilitet, rörlighet och tillgänglighet i städer. Målet med mitt doktorandprojekt är att utveckla GIS-metoder och mått för att stödja jämlik transportplanering, mer specifikt planering av inkluderande och integrerade transportmetoder som främjar cykel som transportmedel.


Kontaktuppgifter

E-post:zahra.hamidi@mau.se
Telefon:040-6658695
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI, Plan 8, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

blackbox blackbox
ZAHRA HAMIDI
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Urbana studier Fastighetsvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum NI,  Plan 8, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6658695
photo of Zahra Hamidi Zahra Hamidi