MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Zahra Hamidi
doktorand

citat Min forskning handlar om att identifiera och förstå sociala effekter av ojämlik rörlighet i städer. Den strävar också efter att utforma relevanta mått och indikatorer för att stödja beslutsfattande, planering och utvärdering av transportutveckling. citat

Kontaktuppgifter

E-post:zahra.hamidi@mah.se
Telefon:040-66 58695
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI: Plan 8, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Kultur och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

blackbox blackbox
ZAHRA HAMIDI
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Urbana studier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö högskola  
Kultur och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Niagara, rum NI: Plan 8, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-66 58695
photo of Zahra Hamidi Zahra Hamidi