MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Lisa Andersson
doktorand

Lisa Andersson är socionom och har under flera år arbetat med missbruks- och beroendeproblem inom socialtjänst och kriminalvård. Hennes forskning vid Malmö universitet handlar om problematiskt opioidbruk. Ett forskningsprojekt berör implementeringen av Region Skånes fria vårdval för LARO (läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende), och ett annat projekt undersöker opioidrelaterade dödsfall i Skåne.

Lisa undervisar även på socionomprogrammet, främst på termin sju och på fristående kurser.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:lisa.andersson@mau.se
Telefon:040-6658140
Besöksadress: Citadellsvägen 7, Gäddan, Plan 4
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:79

blackbox blackbox
LISA ANDERSSON
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum Gäddan, Plan 4, Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-6658140
Lisa Andersson