MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Helena Priest
högskoleadministratör

Kontaktuppgifter

E-post:helena.priest@mau.se
Telefon:040-6658502
Besöksadress: Carl Gustafs väg 34, Klerken, 2582
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:44

blackbox blackbox
HELENA PRIEST
HÖGSKOLEADMINISTRATÖR
graybackground
Malmö högskola
Gemensamt verksamhetsstöd
WORK 205 06 Malmö Sverige Carl Gustafs väg 34
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Klerken, rum Klerken, 2582, Carl Gustafs väg 34, Malmö

			
work 040-6658502
Helena Priest