MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Lotta Sjögran
universitetsadjunkt

Fil. Magister i Psykiatrisk omvårdnad, Specialistsjuksköterska i psykiatrisk omvårdnad. Doktorand inom vårdvetenskap med fokus på våldsutsatta män och deras psykiska ohälsa genom livet.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) pil visa
Institutionen för vårdvetenskap pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:lotta.sjogran@mau.se
Telefon:040-6657498
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 25, Allmänna sjukhuset, F404
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, 205 06 Malmö
Hämtställe:46

blackbox blackbox
LOTTA SJÖGRAN
UNIVERSITETSADJUNKT
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Vårdvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
  Malmö högskola  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum Allmänna sjukhuset, F404, Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
work 040-6657498
photo of Lotta Sjögran Lotta Sjögran