MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Lotta Sjögran
doktorand/universitetsadjunkt

Fil. Magister i Psykiatrisk omvårdnad, Specialistsjuksköterska i psykiatrisk omvårdnad. Doktorand inom vårdvetenskap med fokus på våldsutsatta män och deras psykiska ohälsa genom livet.


Kontaktuppgifter

E-post:lotta.sjogran@mau.se
Telefon:040-6657498
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 25, Allmänna sjukhuset, F230
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, 205 06 Malmö
Hämtställe:46

blackbox blackbox
LOTTA SJÖGRAN
DOKTORAND / UNIVERSITETSADJUNKT
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Vårdvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
  Malmö högskola  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Allmänna sjukhuset, rum Allmänna sjukhuset, F230, Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
work 040-6657498
photo of Lotta Sjögran Lotta Sjögran