MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Catrine Andersson
universitetslektor

Forskningscenter

Centrum för sexologi och sexualitetsstudier pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:catrine.andersson@mau.se
Telefon:040-6658577
Besöksadress: Citadellsvägen 7, Gäddan, Plan 5
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:79

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Carlström, Charlotta, Andersson, Catrine (2019) "Living Outside Protocol : Polyamorous Orientations, Bodies, and Queer Temporalities" Sexuality & Culture;, 1-17, Springer, ISSN 1095-5143, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Carlström, Charlotta, Andersson, Catrine (2019) "The queer spaces of BDSM and non-monogamy" Journal of Positive Sexuality.;1, 14-19, Center for Positive Sexuality, (PDF document) (application/pdf)

  Andersson, Catrine (2017) "Governing through love : Same-sex cohabitation in Sweden" Sexualities;5-6, 604-621, Sage, ISSN 1363-4607, DOI [länk],

  Bertilsdotter-Rosqvist, Hanna, Andersson, Catrine (2016) "Bad sex, good love : Homonormativity in the Swedish Gay Press, 1969–1986" GLQ : a journal of lesbian and gay studies;1, 33-54, Duke University Press, ISSN 1064-2684, DOI [länk],

  Andersson, Catrine (2016) "När staten talar om kärlek : Normalitet och temporalitet i svenska statliga utredningar om äktenskap och samboende" Tidskrift för genusvetenskap;2, 57-76, Karlstads universitet, ISSN 2001-1377, URL [länk],

  Andersson, Catrine (2015) "A Genealogy of Serial Monogamy: Shifting Regulations of Intimacy in Twentieth-Century Sweden" Journal of Family History;2, 195-207, Sage, ISSN 0363-1990, DOI [länk],

  Vetenskapliga artiklar
  Andersson, Catrine, Bach, Anna-Sofie, Hvidt Breengard, Michala (2014) "Indledning : Familier og forældreskaber anno 2014" Kvinder, Køn & Forskning;1-2, 3-8, Syddansk Universitetsforlag, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
CATRINE ANDERSSON
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Gäddan, Plan 5, Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-6658577
photo of Catrine Andersson Catrine Andersson