MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Katarina Sjögren Forss
postdoktor

citat Katarina Sjögren Forss är folkhälsovetare och doktor i medicinsk vetenskap. Hennes tidigare forskning handlar dels om hur olika livsförändringar påverkar utövandet av fysisk aktivitet och dels om faktorer som påverkar vårdpersonals rörlighet på arbetsmarknaden. Hon har även varit projektsamordnare i ett europeiskt forskningsprojekt som syftade till att ta fram rekommendationer för planering av äldres boende. Påbörjade hösten 2016 en tvåårig postdoc som syftar till att studera kulturkompetens inom sjuksköterskeutbildning. citat

Kontaktuppgifter

E-post:katarina.sjogren.forss@mah.se
Telefon:040-6657036
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 25
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:46

Katarina Sjögren Forss Researchgate
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Sjögren Forss, Katarina, Nilsson, Jane, Borglin, Gunilla (2018) "Registered nurses’ and older people’s experiences of participation in nutritional care in nursing homes: a descriptive qualitative study" BMC Nursing;, 17:19, BMC, ISSN 1472-6955, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Wong, Arnold Y L, Sjögren Forss, Katarina, Jakobsson, Jenny, Schoeb, Veronika, Kumlien, Christine, Borglin, Gunilla (2018) "Older adult`s experience of chronic low back pain and its implications on their daily life : Study protocol of a systematic review of qualitative research" Systematic reviews;1, 81, BioMed Central, ISSN 2046-4053, Other 29793522, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Sjögren Forss, Katarina, Stjernberg, Louise, Ekvall Hansson, Eva (2017) "Osteoarthritis and fear of physical activity—The effect of patient education" Cogent Medicine;1328820, 5, Cogent OA, ISSN 2331-205X, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Ljungbeck, Birgitta, Sjögren Forss, Katarina (2017) "Advanced nurse practitioners in municipal healthcare as a way to meet the growing healthcare needs of the frail elderly: a qualitative interview study with managers, doctors and specialist nurses" BMC Nursing;, BioMed Central, ISSN 1472-6955, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Mangrio, Elisabeth, Sjögren Forss, Katarina (2017) "Refugees’ experiences of healthcare in the host country: a scoping review" BMC Health Services Research;17:814, 1-16, BioMed Central, ISSN 1472-6963, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Tidigare publikationer
blackbox blackbox
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Vårdvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum , Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
work 040-6657036
photo of Katarina Sjögren Forss Katarina Sjögren Forss