MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Katarina Sjögren Forss
postdoktor

citat Katarina Sjögren Forss är folkhälsovetare, dr i medicinsk vetenskap, lektor och programansvarig för specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning vård av äldre. Hennes tidigare forskning handlar dels om hur olika livsförändringar påverkar utövandet av fysisk aktivitet och dels om faktorer som påverkar vårdpersonals rörlighet på arbetsmarknaden. Hon har även varit projektsamordnare i ett europeiskt forskningsprojekt som syftade till att ta fram rekommendationer för planering av äldres boende. Påbörjade hösten 2016 en tvåårig postdoc som syftar till att studera kulturkompetens inom sjuksköterskeutbildning. citat

Kontaktuppgifter

E-post:katarina.sjogren.forss@mah.se
Telefon:040-66 57036
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 25
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Hälsa och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:46

Katarina Sjögren Forss Researchgate
blackbox blackbox
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Institutionen för vårdvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
  Malmö högskola  
Hälsa och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum , Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
work 040-66 57036
photo of Katarina Sjögren Forss Katarina Sjögren Forss