MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Natalija Buza-Vidas
forskningshandläggare

Jag arbetar med att ge stöd och rådgivning i frågor gällande extern forskningsfinansiering till högskolans forskare, administratörer och högskoleledning. Jag är även processledare för ett högskoleövergripande projekt som syftar till att förbättra forskningsstödet vid Malmö högskola. Jag disputerade år 2007 vid Lunds Universitet inom blodbildande stamcellsbiologi och därefter gjorde jag tre olika postdocs vid universiteten i Oxford, Edinburgh respektive Köpenhamn.


Kontaktuppgifter

E-post:natalija.buza-vidas@mah.se
Telefon:040-6657094
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI, Plan 12, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Linkedin
Publikationer
blackbox blackbox
NATALIJA
BUZA-VIDAS

FORSKNINGSHANDLÄGGARE
graybackground
Malmö högskola
Gemensamt verksamhetsstöd
Universitetskansliet
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum NI, Plan 12, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657094
Natalija Buza-Vidas