MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Dawan Raoof
doktorand

Dawan Raoof har fil.mag. i statsvetenskap från LTU. Han har under flera år arbetat inom sociala institutioner med sk. ensamkommande barn och ungdomar.


Kontaktuppgifter

E-post:dawan.raoof@mau.se
Telefon:040-6657420
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 25, Allmänna sjukhuset, F206
Mobil:073-9710022
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:46

blackbox blackbox
DAWAN RAOOF
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Allmänna sjukhuset, rum Allmänna sjukhuset, F206, Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
work 040-6657420 cell 073-9710022
www.mah.se
Dawan Raoof