MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Dawan Raoof
doktorand

citat "Min forskning handlar om på vilket sätt vistelsen på olika samhälleliga institutioner påverkar (ensamkommande) barn och ungdomars uppfattningar om och inställningar till det samhälle som de ska växa upp i" citat
Dawan Raoof har fil.mag. i statsvetenskap från LTU. Han har under flera år arbetat inom sociala institutioner med sk. ensamkommande barn och ungdomar.

Kontaktuppgifter

E-post:dawan.raoof@mah.se
Telefon:040-66 57420
Besöksadress: Citadellsvägen 7, G8: Plan 4
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Hälsa och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:79

blackbox blackbox
DAWAN RAOOF
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Institutionen för socialt arbete
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
  Malmö högskola  
Hälsa och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Gäddan8, rum G8: Plan 4, Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-66 57420
www.mah.se
Dawan Raoof