MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Dawan Raoof
doktorand

citat "Min forskning handlar om på vilket sätt vistelsen på olika samhälleliga institutioner påverkar (ensamkommande) barn och ungdomars uppfattningar om och inställningar till det samhälle som de ska växa upp i" citat

Dawan Raoof har fil.mag. i statsvetenskap från LTU. Han har under flera år arbetat inom sociala institutioner med sk. ensamkommande barn och ungdomar.


Fakulteter och institutioner

Institutionen för socialt arbete pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:dawan.raoof@mau.se
Telefon:040-6657420
Besöksadress: Citadellsvägen 7, Gäddan, Plan 4
Mobil:073-9710022
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:79

blackbox blackbox
DAWAN RAOOF
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum Gäddan, Plan 4, Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-6657420 cell 073-9710022
www.mah.se
Dawan Raoof