MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Anders Linde-Laursen
dekan

citat Jag är intresserad av förändringar av kollektiva identiteter i komplexa kulturella kontexter citat
Linde-Laursens arbete de senaste 25 åren har fokuserad på hur identiteter formas i moderna samhällen. Hans forskning rör sig från intima detaljer i vardagslivet, som t.ex. hur folk diskar, till diskursiva förståelser av vad det betyder att ”höra till”. Genom studier av kulturell kontinuitet och förändring påvisar han hur människors känslor och erfarenheter både skapar och skapas av de moderna kontextuella omständigheter i vilket de lever. För närvarande studerar han sådana processer på två platser (Öresundsregionen och en liten by, Solvang, i Kalifornien) där han studerar hur människor förstår sig själva i relation till föränderliga grupper av andra och hur sådana uppfattningar om nationella och etniska skillnader praktiseras och ges politiskt innehåll. Dessutom studerar Linde-Laursen asiatiska storstäder och hur de anpassar sig till globala processer. Linde-Laursen har skrivit fyra monografier, redigerad fem antologier och har skrivit många bidrag och artiklar.

Kontaktuppgifter

E-post:anders.linde-laursen@mah.se
Telefon:040-66 58222
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, OR:B222
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

 • Övriga uppdrag och meriter

 • 7/11-1/15 Professor and Department Head, Department of Sociology, Anthropology and Criminology, Eastern Michigan University, Ypsilanti, MI.

  8/08-6/11 Professor and Chair, Department of Sociology and Anthropology, Marshall University, Huntington, WV.

  7/06-8/09 Associate Professor with tenure, Anthropology and International Studies, School of World Studies, Virginia Commonwealth University (VCU), Richmond.

  7/06-8/08 Coordinator of the Anthropology Program in the School of World Studies, VCU.

  8/04-6/06 Assistant Professor, Anthropology and International Studies, School of World Studies, VCU.

  8/03-7/04 Full-time Faculty, School of World Studies, VCU.

blackbox blackbox
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö högskola 
Lärande och samhälle 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Orkanen, rum OR:B222, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-66 58222
photo of Anders Linde-Laursen Anders Linde-Laursen