MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Christina Lindh
doktorand

Jag heter Christina Lindh och jag ämneslärare i svenska, historia och geografi. Min lärarerfarenhet har jag framförallt från att ha undervisat på högstadiet och som lärarutbildare. Därutöver har jag arbetat som rektor och under de senaste 4 åren har jag varit programansvarig för kompetensutveckling av yrkesverksamma lärare och verksamhetsansvarig för Regionalt utvecklingscentrum Hkr. Sedan februari 2015 är jag doktorand i svenska med didaktisk inriktning inom forskarskolan Språk och litteratur i medielanskapet, SPLIT. Mitt intresse är skrivpedagogik, skrivande i alla ämnen, språkutvecklande ämnesundervisning. Min forskning handlar om hur skrivorienterande aktiviteter kan stödja elevers meningsskapande.

Kontaktuppgifter

E-post:christina.e.lindh@mah.se
Telefon:040-66 58682
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, OR:B304
Mobil:
Fax:040-6658022
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

blackbox blackbox
CHRISTINA LINDH
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Kultur språk och media
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
  Malmö högskola  
Lärande och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Orkanen, rum OR:B304, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-66 58682 work fax 040-6658022
Christina Lindh