MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Christina Lindh
doktorand

Jag heter Christina Lindh och jag ämneslärare i svenska, historia och geografi. Min lärarerfarenhet har jag framförallt från att ha undervisat på högstadiet och som lärarutbildare. Därutöver har jag arbetat som rektor och under de senaste 4 åren har jag varit programansvarig för kompetensutveckling av yrkesverksamma lärare och verksamhetsansvarig för Regionalt utvecklingscentrum Hkr. Sedan februari 2015 är jag doktorand i svenska med didaktisk inriktning inom forskarskolan Språk och litteratur i medielanskapet, SPLIT. Mitt intresse är skrivpedagogik, skrivande i alla ämnen, språkutvecklande ämnesundervisning. Min forskning handlar om hur skrivorienterande aktiviteter kan stödja elevers meningsskapande.


Kontaktuppgifter

E-post:christina.e.lindh@mau.se
Telefon:
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, B304
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

blackbox blackbox
CHRISTINA LINDH
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum Orkanen, B304, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
Christina Lindh