MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Robert Walldén
doktorand

Jag är doktorand i svenska med didaktisk inriktning sedan januari 2015, inom forskarskolan SPLIT (Språk- och litteraturdidaktik i medielandskapet). Jag har en utbildningssociologisk och lingvistisk ingång till ämnet, som medför ett särskilt intresse för kompensatoriska och frigörande pontentialer i undervisningspraktiker som genrepedagogik och kritisk litteracitet. Tidigare har jag undervisat inom vuxenutbildning, primärt i svenska som andraspråk och engelska.

Kontaktuppgifter

E-post:robert.wallden@mah.se
Telefon:040-66 58094
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, OR:B335
Mobil:
Fax:040-6658022
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

blackbox blackbox
ROBERT WALLDÉN
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Kultur språk och media
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
  Malmö högskola  
Lärande och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Orkanen, rum OR:B335, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-66 58094 work fax 040-6658022
photo of Robert Walldén Robert Walldén