MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Robert Walldén
doktorand

citat Doktorand med intresse för skriftliga genrer och stöttande potentialer i undervisningen av unga andraspråkselever. citat

Doktorand i svenska med didaktisk inriktning, inom forskarskolan SPLIT (Språk- och litteraturdidaktik i medielandskapet). Jag genomför mitt avhandlingsprojekt med intresse för relationen mellan ämneskunskaper och språkliga kunskaper i undervisningen av unga andraspråkselever. Teoretiska fördjupningsområden inkluderar systemisk-funktionell lingvistik, genreteoretiska utgångspunkter för undervisning, kritisk diskursanalys och Bernsteins utbildningssociologiska ramverk.


Kontaktuppgifter

E-post:robert.wallden@mau.se
Telefon:040-6658094
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, B335
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Walldén, Robert (2017) "Assessed into form : The discourse of formative assessment in teacher Facebook interaction" Educare;2, 130-144, Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö högskola, ISSN 1653-1868, (PDF document) (application/pdf)

  Walldén, Robert (2017) "Genrer och språkliga resurser i grundskolans läromedel : ett funktionellt perspektiv" Forskning om undervisning och lärande;2, 100-120, Lärarstiftelsen i samverkan med Lärarförbundet, ISSN 2001-6131, (PDF document) (application/pdf)

  Konferensbidrag
  Walldén, Robert | Hipkiss, Anna Maria, Holmberg, Per, Olvergård, Lotta, Thyrberg, Kajsa, Ängsal, Magnus P. (red./ed.) (2018) "Ett logiskt fokus i undervisningen? Lärare undervisar om logiska samband i årskurs 1 och 6" Trettonde nordiska konferensen för systemisk-funktionell lingvistik och socialsemiotik (NSFL 13) Grammatik, kritik, didaktik : Nordiska studier i systemisk-funktionell lingvistik och socialsemiotik;, 129-146, Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet, ISBN 978-91-87850-70-7, ISSN 1652-3105, (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
ROBERT WALLDÉN
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Kultur-språk-medier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, B335, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658094
photo of Robert Walldén Robert Walldén