MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Robert Walldén
universitetslektor, biträdande

Jag är fil. doktor i svenska med didaktisk inriktning. Just nu vidareutvecklar jag och fördjupar mitt forskningsintresse för lärandeaktiviteter, texter och pedagogisk kommunikation i andraspråksundervisning. Jag baserar min forskning på utbildningssociologisk och språkvetenskaplig teori.


Forskningsprogram

Disciplinary literacy and inclusive teaching pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:robert.wallden@mau.se
Telefon:040-6658094
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, B335
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Profil Researchgate
ORCID
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Walldén, Robert (2019) Genom genrens lins : pedagogisk kommunikation i tidigare skolår. Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle, 338, ISBN 978-91-7104-957-5, 978-91-7104-956-8, ISSN 1651-4513, DOI [länk], . (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Walldén, Robert (2019) "Genrekunskaper som ett led i läsförståelsearbetet: textsamtal i årskurs 1 och 6" Forskning om undervisning och lärande;2, 95-110, Lärarstiftelsen, ISSN 2001-6131, (PDF document) (application/pdf)

  Walldén, Robert (2019) "Scaffolding or side-tracking? : The role of knowledge about language in content instruction" Linguistics and Education;, 100760, Elsevier, ISSN 0898-5898, DOI [länk],

  Walldén, Robert (2019) "Med fokus på ord, uttryck och språklig stil : ett betydelseskapande litteraturarbete i grundläggande vuxenutbildning" Pedagogisk forskning i Sverige;3-4, 35-60, SWERA, Swedish Educational Research Association, ISSN 1401-6788, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Walldén, Robert (2017) "Assessed into form : The discourse of formative assessment in teacher Facebook interaction" Educare;2, 130-144, Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö högskola, ISSN 1653-1868, (PDF document) (application/pdf)

  Walldén, Robert (2017) "Genrer och språkliga resurser i grundskolans läromedel : ett funktionellt perspektiv" Forskning om undervisning och lärande;2, 100-120, Lärarstiftelsen i samverkan med Lärarförbundet, ISSN 2001-6131, (PDF document) (application/pdf)

  Konferensbidrag
  Walldén, Robert | Hipkiss, Anna Maria, Holmberg, Per, Olvergård, Lotta, Thyrberg, Kajsa, Ängsal, Magnus P. (red./ed.) (2018) "Ett logiskt fokus i undervisningen? Lärare undervisar om logiska samband i årskurs 1 och 6" Trettonde nordiska konferensen för systemisk-funktionell lingvistik och socialsemiotik (NSFL 13) Grammatik, kritik, didaktik : Nordiska studier i systemisk-funktionell lingvistik och socialsemiotik;, 129-146, Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet, ISBN 978-91-87850-70-7, ISSN 1652-3105, (PDF document) (application/pdf)
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Granskare av det nationella provet i Historia för årskurs 9 2018/2019 ur ett SVA-perspektiv

  Deltagit i Skolverkets samråd för revidering av kursplan i Svenska som andraspråk (LGR 11) under 2019

blackbox blackbox
ROBERT WALLDÉN
UNIVERSITETSLEKTOR, BITRÄDANDE
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Kultur, språk och medier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, B335, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658094
photo of Robert Walldén Robert Walldén