MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Maria Persdotter
doktorand

citat Mitt avhandlingsarbete handlar om den politik som just nu tar form i förhållande till så kallade ”utsatta EU-medborgare” i Sverige med ett särskilt fokus på frågor som rör boende och bostadslöshet, samt på de konflikter och förhandlingar som rör boplatser. Jag är intresserad av hur denna politik speglar samtida svensk välfärds- och bostadspolitik, och av de processer som leder till att vissa personer, vissa kroppar, marginaliseras och antingen utesluts eller helt enkelt inte släpps in i den formella samhällsgemenskapen. Mitt empiriska material består i huvudsak av intervjuer, juridiska och politiska dokument, och nyhetsmaterial. Jag utgår också från historisk forskning om hur romer och resandegrupper kategoriserats och problematiserats i relation till boende och medborgarskap. Teoretiskt sätt försöker jag överbrygga urban studier, teorier om välfärdspolitik och medborgarskap, kritisk rasteori och postkoloniala perspektiv. På Malmö Högskola ingår jag i forskningsområdet MUSA (Migration, Urbanisation and Societal Change), samt i den nationella forskningsplattformen CRUSH (Critical Urban Sustainability Hub; http://crushproject.se). Delar av min forskarutbildning och doktorandtjänst är förlagd på Roskilde Universitet i Danmark där jag ingår i forskningsenheten MOSPUS (Space, Place, Mobility, and Urban Studies). Jag har sedan tidigare en BA i Human Geography från Simon Fraser University i Vancouver, Kanada. Jag har också studerat samhällsgeografi och genusvetenskap på Lunds Universitet. citat

Kontaktuppgifter

E-post:maria.persdotter@mau.se
Telefon:040-6657737
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI, NI
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

blackbox blackbox
MARIA PERSDOTTER
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Institutionen för urbana studier Institutionen för urbana studier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum NI, NI, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657737
photo of Maria Persdotter Maria Persdotter