MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Emil Pull
doktorand

Vid Malmö Högskola ingår jag i forskningsområdet MUSA (Migration, Urbanisation and Societal Change), samt i den nationella forskningsplattformen CRUSH (Critical Urban Sustainability Hub). Delar av min forskarutbildning och doktorandtjänst är förlagd på Roskilde Universitet i Danmark där jag ingår i forskningsenheten MOSPUS (Space, Place, Mobility, and Urban Studies). Jag undervisar och handleder studenter i planeringsteori och kritisk urbanteori. Min MA avlades i Samhällsgeografi vid Lunds universitet efter studier i geografi, statsvetenskap, filosofi och ekonomi.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för kultur och samhälle (KS) pil visa
Institutionen för urbana studier (US) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:emil.pull@mau.se
Telefon:040-6657729
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara,
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Critical Urban Sustainability Hub - CRUSH
Roskilde University - ENSPAC
Academia.edu Profile
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Baeten, Guy, Westin, Sara, Pull, Emil, Molina, Irene (2017) "Pressure and violence : Housing renovation and displacement in Sweden" Environment & Planning A;, Sage, ISSN 0308-518X, DOI [länk],

  Böcker
  Baeten, Guy, Listerborn, Carina (red./ed.) | CRUSH, Critical Urban Sustainability Hub, Baeten, Guy, Blackwell, Tim, Christophers, Brett, Grundström, Karin, Holgersen, Ståle, Kärrholm, Mattias, Listerborn, Carina, Molina, Irene, Peiteado Fernández, Vítor, Pull, Emil, Rodenstedt, Ann, Thörn, Catharina, Westerdahl, Stig, Westin, Sara, Bengtsson, Bo (2016) 13 myter om bostadsfrågan. Dokument Press, 168, ISBN 978-91-85639-96-0, URL [länk],
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Undervisar i Planeringsteori, Kritisk teori och Vetenskapsteori på MaH. Handleder och undervisar på International bachelor study programme in social science på Roskilde Universitet.

  Handleder uppsatser i Fastighetsvetenskap och Stadsplanering på kandidatnivå samt Sustainable urban management på masternivå.

  Publications • Book Chapter: (2016 )”Anonymt kapitel” i CRUSH (red.) 13 Myter om bostadsfrågan. Dokument Press • Peer review-article: With Baeten, Guy., Westin, Sara., Molina, Irene (2016) ”Pressure, profit and violence: Housing renovation and displacement in Sweden”, Environment and Planning A • Debate article: (2015) ”Nytt är inte alltid bättre”, Tidskriften Stad (13). Research conference contributions • Delft 2015: Werewolves on the housing market : on Swedish zones of indistictions and the urban homo sacer. Paper presentation at New Urban Languages conference. • San Fransisco 2016: Pressure and profit: Renovation and discplacement in the swedish million homes program. Paper presentation at American Association of Geographers annual meeting • San Fransisco 2016: Narrating displacement: Lived experiences of urban social and spatial exclusion. Organized 3 paper sessions (12 papers in total) and 1 panel session together with Ioanna Tsoni and Jacob Lind. • Madrid 2016: Renoviction and displacement violence: The new neoliberalisation frontier of the Swedish housing regime. Paper presentation at Contested Cities conference Invited speaker for (selected) • Botkyrka 2016: ”Borttränging”, invited by the Tenants Union. Conference: ”Arbete, Bostad. Bostad, Arbete” • Stockholm 2016: ”Bostadsfrågan och hållbara städer”, invited by the Tenants Union. Live streamed lecture. Conference: ”Får alla rum? Alla får rum. Rum för alla!” • Stockholm 2016: ”Vad händer med dem som inte har råd att bo kvar?”, invited by Fastighetsnytt. Conference: ”Business Arena Stockholm 2016” • Uppsala 2016: ”Renovräkning: Att renoveras bort från sitt hem”, invited by Sesam. • Uppsala (Upcoming 2016): ”13 myter om bostadsfrågan” & Panel debate on Renoviction. Conference: ”Bostadsvrålet 2016” • Stockholm 2016 (upcoming): ”13 myter om bostadsfrågan”, Invited by SABO. Live streamed lecture. Forskarfrukost. Misc • 2016 Spring: Hosted, organized and commented the Urban Seminar series ”Privileged spaces/Spaces of privilege”. Invited speakers: Brett Christophers, Mekkonen Tasfahuney, Lena Sohl • 2016 Fall (upcoming): Hosting, organizing and commenting the Urban Seminar series ”Urban Contestation”. Invited speakers: Dominika Polanska, Jason Handerson, Raimundo Viejo, Anders Lund-Hanser, Margit Mayer, Catharina Thörn, Håkan Thörn, Erik Swyngedouw

blackbox blackbox
EMIL PULL
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Urbana studier Fastighetsvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Niagara,, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657729
www.mah.se
photo of Emil Pull Emil Pull