MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Lisa Hellström
universitetslektor

Kontaktuppgifter

E-post:lisa.hellstrom@mau.se
Telefon:040-6657042
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, D434
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Akademisk kvart: Vad är mobbning?
ResearchGate
ORCiD
Researcher ID
Forskningskoordinator Forskarskola
Forskningskoordinator RePESE
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Hellström, Lisa, Beckman, Linda (2019) "Adolescents` perception of gender differences in bullying" Scandinavian Journal of Psychology;, Wiley, ISSN 1467-9450, Other 30690741, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Beckman, Linda, Hellström, Lisa, von Kobyletzki, Laura (2019) "Cyber bullying among children with neurodevelopmental disorders : A systematic review" Scandinavian Journal of Psychology;, 14, Wiley, ISSN 1467-9450, Other 30820957, DOI [länk],

  Konferensbidrag
  Amhag, Lisbeth, Hellström, Lisa, Stigmar, Martin (2018) "Teacher educators’ use and needs of digital competence to support students’ online learning" IOSTE 2018, (other) IOSTE 2018, (PDF document) (application/pdf)

  Amhag, Lisbeth, Hellström, Lisa, Stigmar, Martin (2018) "Teacher educators’ need continuing pedagogical support in digital teaching" Dialogkonferens 2018 Pedagogisk forskning Syd,

  Tidigare publikationer
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Vetenskaplig granskare för internationella tidskrifter: Aggressive Behavior, Digital Health, Educational Research, Educational studies, Journal of school violence, Medicina, The International Journal of Environmental Research and Public Health, Scandinavian Journal of Psychology, Pediatrics, Pedagogisk forskning i Sverige, Nordic Studies in Education, Vulnurable children & youth studies

  Forskningskoordinator Graduate School Special Education for Teacher Educators (SET) https://mau.instructure.com/courses/216

  Forskningskoordinator Research Platform for Education and Special Education http://repese.mau.se

blackbox blackbox
LISA HELLSTRÖM
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Skolutveckling och ledarskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, D434, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6657042
photo of Lisa Hellström Lisa Hellström