MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Lisa Hellström
universitetslektor

citat Min forskning handlar om mobbning bland barn och unga och kopplingen till psykisk ohälsa citat

Kontaktuppgifter

E-post:lisa.hellstrom@mah.se
Telefon:040-66 57042
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, OR:D434
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Akademisk kvart: Vad är mobbning?
ResearchGate
  • Övriga uppdrag och meriter

  • Granskare för tidskrifterna: Aggressive Behavior, Educational studies, Scandinavian Journal of Psychology,Pediatrics, Pedagogisk forskning i Sverige

    Institutionsrepresentant i International Committee på Malmö högskola

blackbox blackbox
LISA HELLSTRÖM
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Skolutveckling och ledarskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
  Malmö högskola  
Lärande och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Orkanen, rum OR:D434, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-66 57042
photo of Lisa Hellström Lisa Hellström