MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Olga Aleksejeva
doktorand

Kontaktuppgifter

E-post:olga.aleksejeva@mah.se
Telefon:
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 25, AS:E514-15
Mobil:0708-208590
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Hälsa och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:46

blackbox blackbox
OLGA ALEKSEJEVA
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Institutionen för biomedicinsk vetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
  Malmö högskola  
Hälsa och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  HS, Hälsa och samhälle (MAS ingång 49), rum AS:E514-15, Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
cell 0708-208590
Olga Aleksejeva