MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Helena Larsson
doktorand

Leg.sjuksköterska. Doktorand i Vårdvetenskap i ett forskningsprojekt om existentiell ensamhet bland sköra äldre personer. Fokus närståendes perspektiv.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) pil visa
Institutionen för vårdvetenskap pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:helena.larsson@mau.se
Telefon:
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 25, Allmänna sjukhuset, U317
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:46

  • Övriga uppdrag och meriter

  • Leg.Sjuksköterska

    Doktorand

blackbox blackbox
HELENA LARSSON
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Vårdvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum Allmänna sjukhuset, U317, Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
photo of Helena Larsson Helena Larsson