MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Helena Larsson
doktorand

citat Existentiell ensamhet - tolkat av närstående till äldre personer citat
Leg.sjuksköterska. Doktorand i Vårdvetenskap i ett forskningsprojekt om existentiell ensamhet bland sköra äldre personer. Fokus närståendes perspektiv.

Kontaktuppgifter

E-post:helena.larsson@mah.se
Telefon:
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 25, AS:U317
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Hälsa och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:46

  • Övriga uppdrag och meriter

  • Leg.Sjuksköterska

    Doktorand

blackbox blackbox
HELENA LARSSON
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Institutionen för vårdvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
  Malmö högskola  
Hälsa och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  HS, Hälsa och samhälle (MAS ingång 49), rum AS:U317, Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
photo of Helena Larsson Helena Larsson