MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Kristian Stålne
universitetslektor

citat Jag tillämpningar metateoretiska ramverk och vuxenutvecklingspsykologiska teorier inom inomhusmiljöer och ledarskapsutveckling utifrån systemteoretiska, funktionella och rekonstruktivt postmoderna perspektiv. citat

Jag är teknisk fysiker och disputerade i byggnadsmekanik 2009. Utöver detta har jag forskat och undervisat i teknisk akustik, vuxenutvecklingspsykologi, hierarkisk komplexitetsanalys (enl MHC) och om metateoretiska ramverk. Dessa olika ämnen och perspektiv tillämpar jag inom följande två forskningsprojekt som jag deltar i:

  • "Inomhusmiljöer före och efter renovering" som vi mäter och beskriver utifrån olika vetenskapliga perspektiv: ingenjörsmässiga, miljöpsykologiska och systemteoretiska. Arbetet syftar till att förstå systemet av inomhusmiljö i termer av energianvändning, luftkvalitet, ljud och belysning osv, och hur de boende upplever inomhusmiljön och påverkar den med sitt beteende, t ex genom att man vädrar eftersom man stängt av ventilationen då man tyckt att den låter för mycket. Projektet startade hösten 2016 bedrivs fyra år framöver tillsammans med forskare från LTH och finansieras av Formas och av Energimyndigheten. Forskargruppen bildades i och med ett tvärvetenskapligt projekt om inomhusmiljöer som bedrevs på Pufendorfinstitutet vid LU.

  • "Ledarskapsutveckling för högpresterande företag" ett tvåårigt projekt finansierat av KK-HÖG där jag och kollegor från JU och KTH utifrån bland annat vuxenutvecklings- och komplexitetsperspektiv ska undersöka hur några högpresterande företag inom olika branscher (bygg, verkstad och IT) arbetar med ledarskapsutveckling i termer av vilka kompetenser ledarna behöver och vilka stöd de får att utveckla dessa.

Jag har också tillämpat vuxenutvecklingen inom den högskolepedagogiska forskningen och praktiken där jag tilldelats kompetensgraden ETP, Excellent teaching practitioner. Jag är med i Mah:s genusvetenskapliga kollegium.

Jag undervisar på byggingenjörsprogrammet i ämnen som strukturmekanik, akustik, byggnadsmateriallära, byggfysik mm.

Mer om vuxenutveckling på mina hemsidor:

www.komplexitet.se

www.fication.se


Kontaktuppgifter

E-post:kristian.stalne@mah.se
Telefon:040-6657196
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI, Plan 7, Hus B
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Ett komplexare liv –hur vi växer som människor
blackbox blackbox
KRISTIAN STÅLNE
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Teknik och samhälle
Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum NI, Plan 7, Hus B, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657196
photo of Kristian Stålne Kristian Stålne