MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Joakim Nordqvist
universitetslektor

Kontaktuppgifter

E-post:joakim.nordqvist@mah.se
Telefon:
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI
Mobil:0708-468773
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Kultur och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

blackbox blackbox
JOAKIM NORDQVIST
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Urbana studier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö högskola  
Kultur och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  NI, rum NI, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
cell 0708-468773
photo of Joakim Nordqvist Joakim Nordqvist