MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Henry King
universitetslektor

Kontaktuppgifter

E-post:henry.king@mah.se
Telefon:040-66 58073
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI:Plan 4, Hus B
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Kultur och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

blackbox blackbox
HENRY KING
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Konst, kultur och kommunikation - K3
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö högskola  
Kultur och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  NI, rum NI:Plan 4, Hus B, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-66 58073
www.mah.se
photo of Henry King Henry King