MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Jonas Fransson
utvecklare av forskningsstöd

Utvecklare av forskningsstöd med fokus på hantering av forskningsdata. Strategiska val vid publicering, söktjänster och hittbarhet är andra delar av min kärnkompetens.

Under 2018-2019 är jag projektledare för ett projekt kring tillgängliggörande av forskningsdata. Projektet syftar till att utveckla den funktion vid Malmö universitet som ska jobba mot SND, en nationell infrastruktur för tillgängliggörande av forskningsdata.

Jag forskar även inom biblioteks- och informationsvetenskap, hittbarhet och sökbeteende är två genomgående teman. Disputerade 2014 vid Köpenhamns universitet på en avhandling med titeln: Navigation, findability and the usage of cultural heritage on the web: an exploratory study.


Kontaktuppgifter

E-post:jonas.fransson@mau.se
Telefon:040-6657603
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, E
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:75

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Grove, Andrew (red./ed.) | Fransson, Jonas, Kjellberg, Sara, Tapia Lagunas, Pablo, du Toit, Madeleine (2016) "Developing integrated research data management support in close relation to doctoral students’ research practices" 1-4, Association for Information Science and Technology, ISBN 0-87715-548-8, ISSN 0044-7870, (PDF document) (application/pdf)

  Kjellberg, Sara, Fransson, Jonas (2016) "Forskningsdata : ett biblioteks läranderesa i de internationella, nationella och lokala landskapen" 41-48, Svensk förening för informationsspecialister, ISSN 1653-0225, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Konferensbidrag
  Fransson, Jonas, Kjellberg, Sara (2016) "Stöd för forskningsdatahantering : Malmö högskolas bibliotek 2017" (poster) 1, Biblioteket, Malmö högskola, (PDF document) (application/pdf)

  Rapporter
  Fransson, Jonas, Kjellberg, Sara, Sedvall, Karin, Tengstam, Ola, Tapia Lagunas, Pablo, du Toit, Madeleine, Widmark, Jenny, Holmström, Tomas, Höie, Hanna (2017) På väg mot ett forskarstöd kring hantering och tillgängliggörande av forskningsdata: Slutrapport från biblioteksprojektet Tillgängliggörande av forskningsdata 2016. Malmö högskolas bibliotek, 51, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Fransson, Jonas, du Toit, Madeleine, Tapia Lagunas, Pablo, Kjellberg, Sara (2016) Tillgängliggörande av forskningsdata : nulägesbeskrivning samt rekommendationer för uppbyggnad av stöd till högskolans forskare. Malmö högskolas bibliotek, 1-52, (PDF document) (application/pdf)
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Kontaktperson gentemot Svensk Nationell Datatjänst, SND

  Representerar biblioteket som adjungerad ledamot i forskningsberedningen

  Sitter i bibliotekets ledningsråd

blackbox blackbox
JONAS FRANSSON
UTVECKLARE AV FORSKNINGSSTÖD
graybackground
Malmö högskola
Bibliotek
Medier och vetenskaplig publicering
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Orkanen, E, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6657603
photo of Jonas Fransson Jonas Fransson